Børn og Skole

Anmodning om oplysninger om forholdene i Tasiilami Alivarpi

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Her ønsker jeg oplysninger om henvendelser om lederen i Tasiilami alivarpi. Jeg har fået oplyst, at der er modtaget 17 henvendelser, det er alt for voldsomt. Derfor vil jeg gerne have oplysninger om, hvilke tiltag der er i forhold til etablering af bedre arbejdsmiljø? Og hvilke tiltag er der igangsat?

BS

The administration's answer

Kære Dorthe-Marie,

Tak for dine spørgsmål, som du har stillet administrationen:

Her ønsker jeg oplysninger om henvendelser om lederen i Tasiilami alivarpi. Jeg har fået oplyst, at der er modtaget 17 henvendelser, det er alt for voldsomt. Derfor vil jeg gerne have oplysninger om, hvilke tiltag der er i forhold til etablering af bedre arbejdsmiljø? Og hvilke tiltag er der igangsat?

Jeg vil herunder besvare disse spørgsmål.

Generelt er der forskellige tiltag på Tasiilami Alivarpi, som skal understøtte de vilkår, som medarbejderne på skolen arbejder under med hensyn til børn med sociale udfordringer m.m. Her kan nævnes, at skolen har to viceskoleinspektører frem for én, som er gældende på andre byskoler. Derudover er der to skolesekretærer, frem for én, samt en tolk ansat på skolen.

Der er desuden bevilliget midler til to projekter, som begge skal være med til at øge trivslen blandt elever og lærere, samt øge indlæringen hos især sårbare elever. Det er Naasunnguaq projektet, som skal fremme og sikre kvaliteten i udviklingen af trivsel for elever på skolen. Trivsel er en vigtig forudsætning for udvikling og indlæring. Desuden er medarbejderne tilbudt et KRAP kursusforløb, som er en metode, hvor medarbejderne bliver uddannet til blandt andet at arbejde anerkendende og ressourcefokuseret. Disse tiltag skulle gerne give medarbejderne overskud i dagligdagen.

I forbindelse med de udfordringer, som skolen har oplevet den seneste tid, har forvaltningen igangsat yderligere tiltag på skolen, som er direkte møntet på ledelsen af skolen og dennes kommunikation internt og ud til medarbejderne og på samarbejdet på skolen. Foruden at skoleinspektøren og en af viceskoleinspektørerne er på individuel lederuddannelse, så er der igangsat en ledelsesudvikling af ledergruppen bestående af de tre inspektører samt trinledere. Formålet med denne lederudvikling, som er foregået over tre måneder, er at sikre et godt og udviklende arbejdsmiljø for alle medarbejdere på skolen med arbejdsglæde og langtidsholdbare medarbejdere i fokus. Dette indebærer en stabil, tilgængelig og åben ledelse. Ledelsesudviklingen er foregået fra januar til marts, og er således først lige afsluttet og endnu ikke evalueret.

Som opfølgning på denne lederudvikling er forvaltningen i gang med at se på en opfølgning af den MTU (MedarbejderTrivselsUndersøgelse), som blev lavet i Kommuneqarfik Sermersooq i 2020. Denne opfølgning skal laves i samarbejde med Organisation- og Udviklingsafdelingen, således at de er umiddelbart sammenlignelige. Der vil dog også kunne indgå spørgsmål, som mere relaterer sig til den aktuelle situation på skolen.

En MTU vil kunne klarlægge udfordringer i arbejdsmiljøet, og kunne tydeliggøre hvor der specifikt skal sættes ind.

Med venlig hilsen

Lone Nukaaraq Møller

Direktør

Forvaltning for Børn og Skole