Koncernservice

Forespørgsel vedrørende udvidelsesplan for skolen i Tasiilaq og dens status

Mala Høy Kuko

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Mala Høy Kúko

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 15. februar 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående en udvidelsesplan for skolen Tasiilaq og dennes status. Baggrunden for dit spørgsmål kommer af en stigende pladsmangel på grund af stigende indbyggertal. Forvaltningen for Anlæg og Miljø har modtaget dine spørgsmål, som er følgende:

1. Foreligger der en udvidelsesplan for skolen i Tasiilaq?

2. Hvad er status på denne udvidelsesplan?

K

The administration's answer

Forvaltningen for Anlæg og Miljø kan oplyse, at at der i Sektorplan for skoleområdet er forslået en udvidelse af skolen i Tasiilaq. Nedenfor kan du læse, hvilke sider i Sektorplan for skoleområdet, der gælder særligt for skolen i Tasiilaq.

I henhold til Sektorplan for skoleområdet, oktober 2015 angives en forventet vækst i aldersgruppen 5-16 år med 58 personer fra 405 i 2013 til 463 i 2024, jf. side 35.

I henhold til Sektorplan for skoleområdet, oktober 2015 foreslås skolen udbygget med et afsnit til specialklasser for at frigøre lokaler til holdrum og for at gøre det muligt at have en fleksibilitet i udnyttelsen af specialklasselokaler, jf. Side 50

I henhold til Sektorplan for skoleområdet, oktober 2015 ses omkostning til renovering, om- og udbygning samt vedligehold for skolen i Tasiilaq, henholdsvis kr. 12.480.000,- og kr. 3.921.680,- jf. Side 56, tabel 17.

Der er dog ikke i tidligere eller nuværende anlægsbudgetter blevet afsat midler til en udbygning af skolen i Tasiilaq.

Der er til gengæld afsat betydelige midler til vedligehold og det disponerede beløb er kr. 5.100.000,- til følgende opgaver i de kommende år:

– Tilstandsregistrere, inkl. lys, ventilation.

– Udbyde vinduesudskiftning inkl. nødvendig maling. Arbejderne vil pågå 2019-2020.

– Oplæg/forslag på lys og ventilation med henblik på driftsbesparelser.

Der er lavet aftale med rådgiver, som tager til Tasiilaq 13. marts for og påbegynde ovenstående opgaver.

 

Med Venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johannsen

Direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø