Koncernservice

Hvad er planerne i forhold til at asfaltere vejene?

Henrik Rachlev

Begrundelse:

Sidste år blev jeg lovet at vejene i Paamiut vil blive asfalteret i forbindelse med min forespørgsel i 2017.  Dette er imidlertid ikke sket og samtlige veje i byen er bare blevet endnu mere forfaldne og da jeg samtidig har fået flere og flere henvendelser fra borgerne stiller jeg endnu engang forespørgsel om asfaltering af vejene i Paamiut.

Formål:

Manglende asfaltering af veje i Paamiut har i løbet af de sidste år voldt flere og flere problemer, flere virksomheder har med tiden gravet vejstrækninger op i forbindelse med rør- og ledningsarbejder, hvorfor der mangler asfalt flere steder på vejene. Jeg stiller derfor ved nærværende endnu en forespørgsel om hvornår vi kan forvente, at vejene bliver asfalteret?

K

The administration's answer

Kære Kommunalbestyrelsesmedlem, Henrik Rachlev

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 7. februar 2018 sendte du et spørgsmål til administrationen om hvordan asfalteringen af vejene i Paamiut skal udføres, da vejene i Paamiut er efterhånden er så nedslidte at de skaber problemer for bilerne.

Dette på baggrund af, at virksomheder i forbindelse med rørarbejde bryder vejene op, og har resulteret i, at store dele af vejnettet i Paamiut er uden asfalt.

Helt præcist spørger du ind til hvornår asfaltering af Paamiuts veje vil blive påbegyndt.

Der budgetteres et årlig beløb, der dækker de løbende asfalteringsarbejder i Paamiut.

Tilstands registrering af vejnettet samt almen vedligeholdelse herunder udbedringer af huller og skader foretages af Forvaltning for Anlæg og Miljø – Drift og Miljøafdeling i Paamiut.

Disse arbejder vil blive udført i løbet af sommermånederne Juni – August 2018.

Opgravningstilladelse skal være indhentet i Forvaltning for Anlæg og Miljø før ledningsarbejder mm. må påbegyndes. Retablering samt asfaltering af veje efter opgravninger bekostes og evt. udføres af den ansvarlige bygherre eller entreprenør.

 

Med venlig hilsen
Lars Møller-Sørensen
Kommunaldirektør