Koncernservice

Flytning af moskusbestanden ved Arsuk til Paamiut

Henrik Rachlev

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Henrik Rachlev (IA).

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 06. august 2020 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”Forespørgsel vedrørende flytning af moskusenheden ved Arsuk til Paamiut”.  Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

  1. Kommunalbestyrelsen godkendt det ved mødet i august 2017. Hvad er status på sagen om flytning af moskus til Paamiut?

Begrundelse for din forespørgsel vedrører flytningen af moskus er, der skal ske i samarbejde med fangerforeningen PAPP i Paamiut, som også foretog etablering af bestanden ved Arsuk, vi er blevet utålmodige, idet vi ikke modtaget svar endnu, og der kræves at sagen om flytning af bestanden skal ske hurtigere. Der er klager om antallet af bestanden ved Arsuk er blevet for stor, og at der kommer jægere fra Qaqortoq osv. for at jage, så der ønskes flytningen af bestanden til Paamiut. Borgerne i Arsuk er begyndt at høre bekymringer, hvorvidt bestandens vil forsvinde efter trofæjagten begyndte. Forespørgsel vedrørende status på sagen, idet vi endnu ikke har modtaget oplysninger.

K

The administration's answer

Kære Henrik,

Flytning af moskus fra Ivittuut/Arsuk til Paamiut var ellers under sagsbehandling siden sidste år, men er stillet i bero på grund af coronakrisen. Vi håber, at sagen bliver genoptaget næste år.

Der skal gøre opmærksom på, at det kun er jægere fra Arsuk, som kan tage på jagt efter moskus ved Ivittuut, jægere fra Sydgrønland kan derfor ikke jage der.

Med venlig hilsen

Lars Møller-Sørensen

Kommunaldirektør

Kommuneqarfik Sermersooq