Anlæg og Miljø

N.A.I.P

Justus Hansen

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

”Til fare og i forfald.
N.A.I.P. huset John Møllerip Aqq.
Begrundelse for spørgsmål:
Det drejer sig om N.A.I.P huset på John Møllerip Aqq.

Huset bliver brugt af børn og unge mennesker til at lege på, de kravler op på toppen af taget og leger deroppe. Det i sig selv kan jo være farligt, men hvad endnu værre er, huset og taget
er ved at falde sammen, og jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at det er MEGET farligt, dels for de børn der sidder på taget, men sandelig også for de mange familier der går
forbi huset hver dag. Hvis taget styrter sammen når der sidder børn på, kan det gå meget galt.

Huset står ikke til at redde, og jeg kan heller ikke forestille mig at man vil tillade at der sker alvorlige ulykker eller dødsfald på baggrund af det manglende vedligehold. Da huset ikke bruges, og N.A.I.P. ikke viser interesse i at vedligeholde huset, kunne man måske lave en model hvor man solgte grunden til højestbydende, med den betingelse at der skal bygges en bolig i “kolonihus stil” på den måde vil man kunne få penge til kommunen og til N.A.I.P., disse kunne bruges til at fremme dans og kultur for ungdommen. Samtidig vil man skåne børn eller andre for alvorlige ulykker, og at stilen i Kolonihavnen ikke ødelægges.
Mvh
Justus Hansen”

AM

The administration's answer

Forvaltning for Anlæg og Miljø har svaret således:
Først og fremmest tak for dit spørgsmål angående N.A.I.P.

Administrationen oplyser, at bygningens arealtildeling er registreret til N.A.I.P. hvorfor kommunen ikke kan udbyde den til salg. Administrationen påpeger yderligere, at det ikke er muligt at udbyde bygningen med en klausul om nedrivning, da det de facto vil være at sælge et areal, hvilket planloven (Inatsisartutlov nr. 17 af 17. november 2010) ikke giver mulighed for.

Kommunalbestyrelsen vedtog d. 1. juni 2021 et nyt plantillæg for området, hvori det muliggøres at nedrive B-510 og derefter opføre ny bygning, der er indpasset miljøet omkring Nuutoqaq. Bestemmelserne (§21.1 stk 5) er formuleret som flg.: ”Sanering og nybyg af B-510. Huset skal opføres i 1 ½ plan, med én hovedetage og én tagetage. Byggefeltet måler 8x13m og er ca. 100 m2 i grundplan.”

Konklusion:
Forvaltning for Anlæg og Miljø kan sende arealrettighedshaver et påbud iht. både byggeloven og areallovgivningen, for at der skal tages aktion.

Forvaltningen er dog også bekendt med, at N.A.I.P. har forventninger om kommunal støtte til at opføre nye lokaler til deres medlemmer og aktiviteter. Forvaltningen er dog ikke bekendt med, at der er indgået aftaler herom.”

Med venlig hilsen
Hans Ulrik Skifte
Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø