Koncernservice

Hvad er status på nedrivning af blokke i Paamiut?

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Hvad er status på nedrivning af ubeboede blokke, som har skæmmede udseende? Hvornår regner man med, at man er gået i gang? Hvad er rækkefølgen? Hvordan er planen ud? Hvis opgaven varetages af nogen udenfor kommunen, ønsker jeg min forespørgsel besvaret.

K

The administration's answer

Kære Dorthe-Marie,

Du har stillet følgende spørgsmål:
“Hvad er status på nedrivning af ubeboede blokke, som har skæmmede udseende? Hvornår regner man med, at man er gået i gang? Hvad er rækkefølgen? Hvordan er planen ud? Hvis opgaven varetages af nogen udenfor kommunen, ønsker jeg min forespørgsel besvaret.”
Ved besvarelse af dit spørgsmål er det lagt til grund, at det drejer sig om de hvide altangangsblokke i Paamiut.
Jeg kan oplyse at det er Grønlands Selvstyre der ejer de hvide altangangsblokke i Paamiut. Kommunen har ikke oplysninger om hvilke planer Grønlands Selvstyre har for disse ejendomme. Du kan indhente oplysninger ved at rette henvendelse til Departementet for Boliger og Infrastruktur for at få planerne for nedrivning af blokkene.
Den seneste nedrivningstilladelse som kommunen har behandlet er fra marts 2022 og omhandler Blok Å B-744.
Det kan supplerende oplyses, at Iserit A/S har en enkelt boligblok, B-148 (med 4 små lejligheder på 19 kvm), som brændte for nogle år siden. Sagen ligger hos forsikringsselskabet. Selskabets taksator har oplyst at de vil gerne forhandle om en kontantsum og der holdes møde herom i næste måned.

Med venlig hilsen

Ole Jakobsen, kommunaldirektør