Anlæg og Miljø

Legeplads byggeri i Paamiut

Dorthe-Marie Mogensen-Fontain

Hvor langt er man henne med planerne for legepladsbyggeri i Paamiut? Da der er afsat pengemidler til det og da man fortsat ikke kan se legepladser opført i Paamiut, vil jeg gerne høre, hvad status er omkring det. Legepladser er meget vigtige i arbejdet for at sikre adspredelse og aktivitetsmuligheder for familier og børn. Da disse også vil være et godt supplement i bestræbelserne på at bevæge kroppen mere, er det ønskeligt at der bliver gjort noget ved området snarest muligt

AM

The administration's answer

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Dorthe-Marie Mogensen-Fontain (S).

 

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 02. juni 2021 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ” Legepladsbyggeri i Paamiut.  Forvaltningen for Anlæg og Miljø har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

”Hvor langt er man henne med planerne for legepladsbyggeri i Paamiut?

Da der er afsat pengemidler til det, og da man fortsat ikke kan se legepladser opført i Paamiut, vil jeg gerne høre, hvad status er omkring det. Legepladser er meget vigtige i arbejdet for at sikre adspredelse og aktivitetsmuligheder for familier og børn. Da disse også vil være et godt supplement i bestræbelserne på at bevæge kroppen mere, er det ønskeligt at der bliver gjort noget ved området snarest muligt.”

 

Forvaltningen for Anlæg og Miljø svarer således:

Kære Dorthe-Marie,

Forvaltningen for Anlæg og Miljø kan oplyse, at der er afsat midler på budgettet til opførelse af en yderligere legeplads i Paamiut.

Det fremgår af side 27 i den politisk godkendte ”Helhedsplan for Paamiut”, at der skal opføres en legeplads ved skolen samt en legeplads ved sportshallen. Helhedsplanen er vedhæftet med svarbrevet.

I 2020 blev der opstillet en udendørs legeplads mellem sportshallen og fodboldbanen til glæde for byens unge.

I 2020 blev en lokal entreprenør i Paamiut rekvireret til opførelse af en legeplads foran skolen. Entreprenøren er gentagne gange rykket for igangsætning, hvorfor det forventes, at legepladsen vil blive opført i sommeren 2021.

Det kan tillige nævnes, at der i 2016 blev anlagt kunstgræs på den eksisterende fodboldbane i Paamiut.

 

Med venlig hilsen

Hans Henrik Winther Johannsen

Direktør for Forvaltningen for Anlæg og Miljø