Koncernservice

Svar på spørgsmål om hajer i Kuummiut

Mala Høy Kuko

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Mala Høy Kúko

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 2. februar 2019 indsendte du spørgsmål til administrationen angående rykker for et svar fra kommunen om Kuummiit fiskernes henvendelse vedr. problemer med hajer i området.

Baggrund på dit spørgsmål kommer af, at fiskerne fra Kuummiit siden august måned i 2018 havde søgt om hjælp til kommunen, pga. problem med hajer. Fiskerne nævnte i deres forespørgsel, at de kunne have haft godt udbytte af fisk, hvis der ikke havde været så mange hajer i Kuummiit fjorden, og pga. hajerne kan de ikke blive ved med at fiske. Når fiskerne har sat langliner ud på området river hajerne langlinerne itu i løbet af 1 time, derfor har fiskerne anmodet om hjælp.

Samtlige henvendelser om hjælp m.m. foregår per. brev.  samt at alle de der har sendt breve forventer at modtage svar fra embedsmændene. Derfor vil du som medlem af kommunalbestyrelsen gerne vide, hvorfor fiskerne fra Kuummiut ikke har fået besvarelse på deres anmodning om hjælp da der er gået flere måneder siden brevene blev sendt. Fiskerne ønsker at få tilsendt en plan for besvarelse, hvis der eventuelt foreligger en sådan.

K

The administration's answer

Kommuneqarfik har behandlet dit spørgsmål og kan meddele at kommunen efter henvendelsen fra firskerne i Kuummiit undersøgt lovgivning om hajer, og fundet, at der ikke er nogen lovgivning på området.

Efter kommunikation med Selvstyret skrev Kommuneqarfik Sermersooq til Kuummiit filialkontor med et svar til fiskerne om at de kunne rette henvendelse til Sermersooq Business Council, så de sammen kunne finde en løsning.

Kommunen beklager, at fiskerne i Kuummiit ikke har modtaget svaret fra kommunen. Svaret blev sendt til filialkontoret med besked om aflevering til fiskerne, da fiskerne ikke havde skrevet deres adresser på brevet.

Med Venlig hilsen

Lars Møller-Sørensen

Kommunaldirektør