Koncernservice

Status på ny ejerstrategi

Inga Dora G. Markussen

Koncernservice har modtaget dit spørgsmål som er følgende:
”Den 31. oktober 2021 foreslog undertegnede sag til Udvalget for Økonomi og Erhverv, om at Kommuneqarfik Sermersooqs aktieselskaber pålægges af følge lovgivningen om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser gennem en ny ejerstrategi.

Forslaget blev drøftet på udvalgsmøde 21. december 2021 og igen 3. februar 2022 hvori der fremgår at “Næste skridt vil være, at Sermersooq Business lægger en procesplan for udarbejdelsen af ejerstrategien, hvorefter processen gennemføres og den nye ejerstrategi lægges op til politisk beslutning. Det forventes at selskaberne og Udvalg for Økonomi og Erhverv inddrages i processen. Arbejdet forventes afsluttet i løbet i 2022.”
Forslagsstiller ønsker at få oplyst hvad status på arbejdet med den ny ejerstrategi.”

K

The administration's answer

Koncernservice har svaret således:

Kære Inga Dora G. Markussen

Først og fremmest tak for dit spørgsmål angående status på ny ejerstrategi.

Status er, kort sagt, at arbejdet er i gang, men ikke afsluttet.

Arbejdet med den nye ejerstrategi er blev udskudt på grund af organisationsændringen i april 2022, samt den kommende fusion mellem Siorarsiorfik – Nuuk City Development og Iserit A/S.

I forbindelse med organisationsændringen som Udvalg for Økonomi og Erhverv tog til efterretning i marts 2022, overgik arbejdet med kommunens aktieselskaber til Afdeling for Strategisk Planlægning og Analyse. Arbejdet omkring ejerstrategien overgik dog først til afdelingen i oktober 2022. Herefter har man været afventende ift. fusionen af NCD og Iserit, der forventes afsluttet medio 2023. Afdelingen har dog påbegyndt arbejdet omkring en ny ejerstrategi gældende for Iserit A/S, Nuup Bussii samt Nuuk Imeq. De ønskede rettelser ift. lovgivningen om udbud i forbindelse med indkøb af varer og tjenesteydelser, vil naturligvis blive inddraget i denne proces.

Med venlig hilsen
Ole Jakobsen
Kommunaldirektør