Presse

Kommuneqarfik Sermersooq står altid til rådighed for pressen, og ønsker et godt og tillidsfuldt samarbejde, samt er åbne og imødekommende over for medierne.

Åbenhedspolitikken

Kommuneqarfik Sermersooqs Åbenhedspolitik beskriver blandt andet kommunens overordnede tilgang til kommunikation, presse, sociale medier og borgerhenvendelser. Åbenhedspolitikken er under stadig udvikling, og visse praktiske punkter er under implementering, men du kan læse den på siden politikker og strategier.

Nyheder

Kommuneqarfik Sermersooq betragter alle nyheder der bringes på hjemmesiden som pressemeddelelser.

Billeder

Som udgangspunkt må pressen frit benytte alle billeder der bliver bragt i Kommuneqarfik Sermersooqs nyheder, og ellers er tilgængelige på hjemmesiden. Hvis du ønsker at tage billeder af ansatte, eller børn på kommunens institutioner eller skoler, skal du først kontakte kommunikationsafdelingen på kommunikation@sermersooq.gl.

  • Billeder af borgmesteren
    • Billeder af borgmesteren er til fri benyttelse af pressen og findes på borgmestersiden. (Under opdatering)
  • Billeder af kommunalbestyrelsen
    • Billeder af medlemmer i kommunalbestyrelsen er også til fri benyttelse af pressen og findes på kommunalbestyrelsessiden.

Logo

I 2018 gik kommunen væk fra et logo med våbenskjold, til et mere simpelt grafisk udtryk. Det blev besluttet at det nye logo skulle indføres gradvist i kommunen, og logoer på inventar, biler, tryksager, osv. bliver udskiftet løbende.

Kontakt

Henvendelser fra pressen kan rettes til kommunikationsafdelingen på kommunikation@sermersooq.gl.

  • Forvaltninger og afdelinger
    • Ved henvisning til en given forvaltning eller afdeling kan kontaktoplysningerne findes i afdelingsoversigten.

Samtykkeerklæring

Denne blanket kan downloades og udfyldes af en borger, når denne vil give en tredjepart adgang til for eksempel journaler, sagsbehandling eller andet der normalvis er af fortrolig natur. Download samtykkeerklæring.