Anlæg og Miljø

Arealanvendelse i Kangerluaarsussuaq i Eqaluit

Peter Davidsen

Kære medlem af Kommunalbestyrelsen, Peter Davidsen (S)

Først og fremmest mange tak for dit spørgsmål.

Den 28. august 2023 indsendte du spørgsmål til administrationen angående ”arealanvendelse i Kangerluaarsussuaq i Eqaluit”. Forvaltning for Anlæg og Miljø har modtaget dit spørgsmål som er følgende:

I den seneste tid har jeg hørt, at der har været ørredfiskeri i Kangerluaarsussuaq i Eqaluit for turisterne hele sommeren.

Jeg har fundet ud af, at der er opsat flere telte i Eqaluit, det bliver også omtalt i FB af folk, der har været i Eqaluit. Det siges også at, en stor båd fra Nuuk var hovedsagelig brugt nord for teltområdet.

Jeg vil gerne vide om SAI har givet arealtildeling til turisme i Kangerluaarsussuaq i Eqaluit?”

 

AM

The administration's answer

Kære Peter Davidsen,

Tak for dit spørgsmål om arealanvendelse i Kangerluaarsussuaq i Eqaluit.

Forvaltningen har undersøgt sagen og kan oplyse, at forvaltningen ikke har givet arealtildeling til en camp og der er heller ikke udlagt et koncessionsområde til turisme i Kangerluaarsussuaq Eqaluit.

Det skal dog nævnes, at det umiddelbart ikke kræver en arealtildeling at etablere en midlertidig teltlejr i forbindelse med turisme og overnatning i det fri. Hvorvidt en turistudbyder har lov til at udbyde ørredfiskeri som turistprodukt i området, er et anliggende for Selvstyret og forvaltningen har umiddelbart ikke kendskab hertil.

Med venlig hilsen
Søren Sohn Krog Pedersen
Direktør for Forvaltning for Anlæg og Miljø