Udvalg for Økonomi og Erhverv

Formål og kompetencer

Udvalg for Økonomi og Erhverv varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens §25 og kapitel 5, herunder forvaltningen af kommunens løn- og personaleforhold, borgerservice og kulturelle aktiviteter.


Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens økonomiske planlægning, forslag til kommunens budget, forvaltning af fast ejendom, behandling af alkoholbevillinger, rokering af budgetbeløber, samt samarbejder med respektive stående udvalg, bygdebestyrelser og lokaludvalg omkring blandt andet revisionsbemærkninger til forelæggelse for Kommunalbestyrelsen.


Udvalg for Økonomi og Erhverv fører tilsyn med, at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutninger, forvalter at kommunens kasse og regnskabsfæring er forsvarlig, samt tilser at de på årsbudgettet meddelte bevillinger ikke overskrides uden Kommunalbestyrelsens samtykke i form af tillægsbevilling.


Udvalget skal sikre en overordnet sammenhæng mellem kommunens strategiske infrastrukturplaner og erhvervsudviklingen generelt.Udvalget udarbejder forslag og indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder.

Kontakt

Vil du anmode om et møde med udvalgsformanden? Udfyld denne blanket, og send den til udvalgskoordinator Anna Rún Ólafsdóttir på følgende mail-adresse: aioe@sermersooq.gl