Udvalg for Byudvikling og Anlæg


Udvalg for Byudvikling og Anlæg træffer afgørelser i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til udvalget.

Stk. 3. Udvalg for Byudvikling og Anlæg varetager den umiddelbare forvaltning på områder, der vedrører Byplanområdet, Myndighedsområder og anlægsområdet, samt de oplistede opgaver herunder:

 • Arealmyndighed
 • Bygningsmyndighed
 • Miljømyndighed
 • Byplanmyndighed
 • Brandvæsenet
 • Byudvikling
 • Anlægsopgaver
 • Anlægs- og renoveringsfonden

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • Kommuneplanlægning (lokalplanlægning og dispositionsplanlægning m.v.)
 • Kommunens bidrag til landsplanlægning
 • Årlig redegørelse for Anlægs- og Renoveringsfonden
 • Takster

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen vedrørende boligudbygningsplaner.

Udvalget påser, at de til fordel for kommunen pålagte servitutter og afgivne deklarationer overholdes.

Udvalget er bygherre for kommunens bygge- og anlægsopgaver.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • En samlet politik for udvalgsområdet
 • Strategier for udvalgets områder
 • Udviklingsplaner for udvalgets områder

Kontakt

Vil du anmode om et møde med udvalgsformanden? Udfyld denne blanket, og send den til Daniel F. Jakobsen, udvalgskoordinator i Ledelsessekretariatet, på følgende mailadresse: iiba@sermersooq.gl