Udvalg for Bosteder og Miljø


Udvalg for Bosteder og Miljø træffer afgørelser i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til udvalget.

Udvalg for Bosteder og Miljø varetager den umiddelbare forvaltning på områder, der vedrører Bosteder, miljømæssige og tekniske anliggender, samt de kommunale opgaver indenfor natur og bæredygtighed, herunder:

 • Bosteder uden for Nuuk
 • Vejvæsen
 • Rekreative områder
 • Kommunale værker som asfaltanlæg, forbrændingsanlæg mv.
 • Forsyningsvirksomhed som kloakering og spildevandsanlæg mv.
 • Renovationsvæsenet og miljøforanstaltninger
 • Renovering af kommunens ejendom
 • Kommunale opgaver indenfor naturbeskyttelse
 • Drift af bygninger under udvalgets område
 • Fordeling af fiskerilicenser
 • Udarbejdelse af høringssvar inden for lovtiltag på fangst, fiskeri og landbrugsområdet

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • Årsplan for anlæg og vedligehold i bygder og byer uden for Nuuk
 • Den samlede plan for udmøntning af puljen til vedligehold
 • Takster

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • En samlet politik for udvalgsområdet
 • Strategier for udvalgets områder
 • Udviklingsplaner for udvalgets områder

Kontakt

Vil du anmode om et møde med udvalgsformanden? Udfyld denne blanket, og send den til Anna Rún Ólafsdóttir, konstitueret afdelingsleder i Ledelsessekretariatet, på følgende mailadresse: iabm@sermersooq.gl