Idrætsråd Nuuk

Nuuk Idrætsråd (NTS) er hjemmehørende i Kommuneqarfik Sermersooq, Kuussuaq 2, 3900 Nuuk. Rådet er oprettet af kommunalbestyrelsen for Kommuneqarfik Sermersooq.

 • NTS repræsentere kun Nuuk ́s idrætsforeninger
 • NTS skal arbejde for at skabe de bedst mulig rammer for idrætslivet i Nuuk
 • NTS skal være bindeled mellem foreningerne i Nuuk og Kommuneqarfik Sermersooq
 • NTS skal styrke sammenholdet og samarbejdet mellem idrætsrelaterede klubber i Nuuk
 • NTS har til formål at rådgive de politiske beslutningstagere i Kommuneqarfik Sermersooq
 • NTS indgår i et forpligtende samarbejde med andre instanser i relation til udviklingen af idrætslivet lokalt i Nuuk, herunder f.eks. selvskørende projekter som Qulisaq.
 • NTS vurdere de indstillinger fra foreningerne om de årlige prismodtagere i Idrætsdag den 6. januar for Nuuk. Samt medvirke og tilslutte et medlem ind i arbejdsgruppen/styregruppen for idrætsdagen.
 • NTS er vigtig høringspart for kommunen om tilskudsregler og deres størrelse
 • NTS er høringspart for kommunen om kommunalidrætspolitikken
 • NTS er høringspart om udvikling af idrætsfaciliteterne i Nuuk
 • NTS er høringspart og kan komme med forslag til fremtidig idrætspolitik strategi i samarbejde med interessenter der er på området.