Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Formål og kompetencer

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked træffer afgørelser i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til udvalget.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og arbejdsmarkedsmæssige anliggender, herunder offentlige sikringsydelser, tildeling af ydelser til alders- og førtidspensionister, alkoholbehandling, støtte til personer med vidtgående handicap, beskæftigelsesfremme, Majoriaq, Piorsaavik og arbejdsformidling.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om sociale udbygningsplaner og overordnede planer for udvikling af kompetenceområdet og beskæftigelsesområdet.Udvalget udarbejder forslag og indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder.

Kontakt

Hvis der ønskes en tid hos udvalgsformanden, kan der bestilles tid ved udvalgssekretær Pernille Ødegaard +299 36 70 00 eller på pega@sermersooq.gl 

Inge Olsvig Brandt

Formand  /  Inuit Ataqatigiit

Knud Mathiassen

Medlem  /  Inuit Ataqatigiit

Nadia Olsen

Medlem  /  Demokraatit

Rolf Pike

Medlem  /  Siumut

Lone Rosengreen Pedersen

Medlem  /  Inuit Ataqatigiit