Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked

Formål og kompetencer

Udvalg for Velfærd og Arbejdsmarked træffer afgørelser i sager, der ifølge lovgivningen er henlagt til udvalget.

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og arbejdsmarkedsmæssige anliggender, herunder offentlige sikringsydelser, tildeling af ydelser til alders- og førtidspensionister, alkoholbehandling, støtte til personer med vidtgående handicap, beskæftigelsesfremme, Majoriaq, Piorsaavik og arbejdsformidling.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om sociale udbygningsplaner og overordnede planer for udvikling af kompetenceområdet og beskæftigelsesområdet.Udvalget udarbejder forslag og indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

  • En samlet politik for udvalgsområdet
  • Strategier for udvalgets områder
  • Udviklingsplaner for udvalgets områder.

Kontakt

Vil du anmode om et møde med udvalgsformanden? Udfyld denne blanket, og send den til udvalgskoordinator Pernille Ødegaard på følgende mailadresse: isva@sermersooq.gl