Lokaludvalget Ittoqqortoormiit

Hvem kan søge, og hvad kan man få støtte til?

Enhver borger, gruppe og forening kan søge om støtte til aktiviteter og projekter, der retter sig mod borgere og brugere i byen.

I behandlingen og vurderingen af ansøgningen vil Lokaludvalget lægge vægt på, om de ansøgte midler skal anvendes til:

  • Aktiviteter der styrker fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet
  • Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner på tværs af alder, etnisk baggrund og andre skel
  • Aktiviteter, der skaber dialog og/eller netværk mellem bydelens borgere, brugere og institutioner inden for den samme, brede gruppe – eksempelvis aktiviteter for bydelens ældre eller for bydelens børn og forældre samt bydelens marginaliserede grupper
  • Aktiviteter og tilbud, der fremmer og udvikler det kulturelle, musikalske, sportslige og kunstneriske miljø samt fritidslivet i byen

Der gøres opmærksom på, at Lokaludvalget ikke giver økonomisk støtte til private arrangementer og til aktiviteter, hvor der udskænkes alkohol.

Ansøgningsfrist for at søge om midler er syv dage inden hvert ordinære møde.

Kontakt

Lokaludvalget i Ittoqqortoormiit kan kontaktes ved at skrive til Udvalgets koordinator, Karoline Lorentzen kl@sermersooq.gl 

Vil du vide mere om lokaludvalgene, se vedtægter og andre lovgrundlag? Se mere her