Udvalg for Børn, Familie og Skole


Udvalg for Børn, Familie og Skole træffer afgørelse i sager der ifølge lovgivningen er henlagt i udvalget.

Udvalg for Børn, Familie og Skole varetager den umiddelbare forvaltning på områder som vedrører børn, familie og skole indenfor:

 • Hjælp til børn, unge og familier
 • Dagpasningstilbud
 • Folkeskolen
 • Fritidsundervisning, folkeoplysning, samt fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • Musikskole
 • Sportslige aktiviteter
 • Udviklingsfremmende aktiviteter for børn og unge
 • Forebyggelse
 • Pædagogisk-psykologisk rådgivning til børn og unge
 • Almen fritidsundervisning for voksne
 • Drift af bygninger under udvalgets område

Udvalget forestår udlån og udleje af lokaler i de under dette udvalg henhørende kommunale ejendomme til benyttelse af foreninger mv.

Udvalget forestår ydelsen af tilskud og etablering af foranstaltninger for foreninger og lignende efter Kommunalbestyrelsens nærmere bestemmelser.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg for Økonomi og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om undervisningsplaner for kommunens skoler.

Udvalget udarbejder forslag og foretager via Udvalg og Erhverv indstilling til Kommunalbestyrelsen om:

 • En samlet politik for udvalgsområdet
 • Strategier for udvalgets områder
 • Udviklingsplaner for udvalgets områder

Kontakt

Vil du anmode om et møde med udvalgsformanden? Udfyld denne blanket, og send den til udvalgskoordinator Pernille Ødegaard på følgende mailadresse: iafs@sermersooq.gl