Valg til skolebestyrelser

Her på siden kan du læse mere valg til skolebestyrelser – Herunder hvornår valget skal finde sted.

I samme år som der afholdes kommunalvalg, skal der afholdes valg til skolebestyrelserne på alle kommunens folkeskoler. En skolebestyrelse er et demokratisk valgt organ på hver skole, der har til formål at fastsætte principper for den enkelte skoles virksomhed og samarbejde omkring udviklingen af skolen. Antallet af medlemmer i skolebestyrelserne afhænger i udgangspunktet af den enkelte skoles elevtal.

Skolebestyrelsen på den enkelte skole består af både repræsentanter for forældre til elever på skolerne, lærere og elever. Skoleinspektøren og viceskoleinspektøren er også medlemmer af skolebestyrelsen. Alle medlemmer af skolebestyrelserne vælges af den gruppe, som de hver især repræsenterer. Det vil sige, at forældrerepræsentanterne eksempelvis vælges af og blandt forældre til elever på skolerne. Det samme gør sig gældende for repræsentanterne for skolens elever og lærere. Dog er skoleinspektøren og viceskoleinspektøren begge såkaldte ”fødte” medlemmer af bestyrelsen, hvilket betyder, at de automatisk er medlemmer af skolebestyrelsen.

Skoleinspektørens opgave er at være sekretær på skolebestyrelsens møder, og har sammen med viceskoleinspektøren ikke stemmeret på møderne. Det har til gengæld alle de øvrige medlemmer af skolebestyrelsen. Skolebestyrelserne ledes af en formand, som medlemmerne af skolebestyrelsen vælger på et konstituerende møde efter, at selve skolebestyrelsesvalget har været afholdt. Formanden skal vælges blandt forældrerepræsentanterne til eleverne på skolen. Valgperioden for skolebestyrelserne er 4 år, hvilket sige, at det næste valg til skolebestyrelserne skal afholdes i 2025. 

I henhold til § 27 i Bekendtgørelsen om valg til forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen skal valgets resultat meddeles til Kommunalbestyrelsen, så snart det er opgjort. Kommunalbestyrelsen skal ligeledes offentliggøre valgets resultat.