By- og Boligudvikling

Projektansøgning ”Villaer Niels Hammekenip Aqqutaa”, Nuuk

4 uger tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 23. maj 2023 at fremsende projektansøgningen ”Villaer Niels Hammekenip Aqqutaa” til offentlig høring.

Formål
Forvaltning for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning fra EMJ-Atcon A/S om arealreservation til forlængelse af den eksisterende boligvej Niels Hammekenip Aqqutaa, Nuuk. Ansøgningen dækker et sammenhængende areal i delområde 1D3, Nuuk Sydkyst og Ny Herrnhut som jf. kommuneplanen udelukkende er planlagt ved overordnede bestemmelser.

Projektet ligger i forlængelse af kommunens overordnede strategier for byudvikling.

Projektansøgningen omfatter opførelsen af forlængelse af eksisterende boligvej, hvortil der etableres 1920 m2 boligareal fordelt på 10 enfamiliehuse. Dertil anlægges en mindre legeplads, parkeringsarealer samt en kyststi.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i perioden 31. maj – 8. september 2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 8. september 2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Planen kan læses her
Projektansøgningen kan læses på kommunens hjemmeside under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.