Arealmyndighed

Høring af arealansøgninger til hytter i det åbne land 

5 måneder tilbage

Der er søgt om arealtildelinger til at opføre hytter på de nævnte lokaliteter. 

Lokaliteten er i det hytteområde, der fremgår af Frilandsplan 2-2, samt Kommuneplan 2032. 

Har du arealtildeling eller interesser i umiddelbar nærhed af den ansøgte hytte, har du mulighed for at fremkomme med eventuelle bemærkninger eller indsigelser dertil.  

Bemærkninger skal være modtaget senest den 12. juli 2023 

Evt. bemærkninger eller indsigelser sendes til: 

sai@sermersooq.gl 
Kommuneqarfik Sermersooq 
Forvaltning for Anlægs & Miljø 
Areal og Bygningsmyndigheden 
Postboks 1005 
3900 Nuuk 


Sumiiffik/ Lokalitet Koordinater Koordinater Anvendelse A-nr. 
[ Taaguut / Stednavn ]  Avann. / Nord Kipp. / Vest Atorneqarnissaa  
K21 Qinngua (Qooqqut) 64°15’03.00″N 50°51’48.00″V Aasarsiortarfik/ Sommerhus A-1223 
K54 Marraa 63°46’48.06”N 51°25’25.32”V Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte A-1224 
K65 Kangimut Sammisoq 64°18’21.22”N 51°41’25.44”W Aasarsiortarfik/ Sommerhus A-1225 
K24 Itivi 64°34’59.23”N 50°48’59.58”W Aasarsiortarfik/ Sommerhus A-1226 
K41 Aligortooq 63°58’27.63”N 51°34’43.06”W Aasarsiortarfik/ Sommerhus A-1227 
K66 Kanassut 64°21’27.00″N 51°41’07.80″V Sunngiffimmi illuaraq/ Fritidshytte A-1228 

Nunap assingi / Kortbilag 

A-1223, Qinngua (Qooqqut) 
A-1224, K54 Marraa 
A-1225, K65 Kangimut Sammisoq 
A-1226, K24 Itivi 
A-1227, K41 Aligortooq 
A-1228, K66 Kanassut