By- og Boligudvikling

Forslag til KPT L8-1 IKKATTEQ BLUIE EAST 2

3 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 20. maj 2021 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg L8-1 i offentlig høring.

Formål
Forslaget til kommuneplantillægget er udarbejdet med henblik på at bevare dele af den forladte amerikanske militærbase Ikkatteq Bluie East 2 fra 2. verdenskrig og muliggøre nye tiltag i området, der skal formidle stedets historie, højne stedets attraktionsværdi samt gøre stedet mere sikkert at færdes i for besøgende.

Der gives i forslaget mulighed for at forbedre landsgangsforhold til basen og opsætte informationsstandere, bænke samt rutemarkeringer af evt. fremtidige vandreruter. Derudover udlægges også et areal til ny bebyggelse i form af et informations/madpakkehus, overlevelseshytter og shelters.

Forvaltningen for Anlæg og Miljø vurdere at forslaget bidrager til at sikre områdets historie og dele af den forladte amerikanske base Ikkateq Bluie East 2 og samtidig øger områdets rekreative værdi.

Forvaltningen vurderer at forslaget således sikrer en positiv udvikling af området og at denne sker i overensstemmelse med den vedtagne Arkitekturpolitik og kommuneplanen Sermersooq2032.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 26. maj – 21. juli 2021.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 21. juli 2021 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her
Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.