By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 2E4-1 QEQERTAT/ FYRØ, NUUK

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 14. maj 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 2E4-1 i offentlig høring

Formål

Forslaget til kommuneplantillægget udlægger rammerne for placeringen af det fremtidige forbrændingsanlæg på Fyrø, Nuuk, som er et led i den fællesoffentlige strategi for affaldshåndtering.

Planområdet er beliggende på en prominent, og meget synlig placering i Nuuk. Det må som udgangspunkt forventes, at området vil få et råt og industrielt udtryk. Derfor stilles der krav om en sammenhængende afskærmning af området. Det foreslås at områdets afskærmning sammentænkes med bygningernes design og materialitet, så der opnås et sammenhængende udtryk i den samlede plan.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 20. maj – 1. juli 2020

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 1. juli 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.