By- og Boligudvikling

Forslag til KPT 1C12-5 Aqutsisoqarfik, Nuuk

4 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 25. juni 2020 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1C12-5 i offentlig høring.

Formål

Formålet med forslaget til kommuneplantillægget er at muliggøre udvidelsen af Nuuk Center i 2 etager, samt en længebygning til boliger og erhverv i 7 etager.

Planforslaget har medført nedrivningen af Blok 1, for derved at skabe muligheder for centerudvidelsen og dertilhørende parkeringspladser.

Bygningen skal understøtte områdets karakter og kvaliteter som byens handels- og administrationsområde. Det vil samtidig skabe en sammenhæng til de omkringliggende boligområder og dermed bidrage til Nuuks overordnede byudvikling.

Offentlig debat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 6 uger i perioden 1. juli – 12. august 2020.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 12. august 2020 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på  mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af    kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af      forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside www.sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.