Anlæg og Miljø

Forslag til kommuneplantillæg Bevaringsværdige bygninger – Nuuk Byatlas

5 år tilbage

Udvalg for økonomi og erhverv besluttede 14. august 2018 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg O9 i offentlig høring

Høringsperiode:
29. august 2018 til
24. oktober 2018

Høringsmaterialer
Siunnersuut_Nuummi illut eriaginartut pillugit periusissaq
Forslag_Strategi for bevaringsværdige bygninger i Nuuk

Send dit høringssvar til:
plan@sermersooq.gl

KOMMUNEPLANTILLÆGGETS FORMÅL
Forslag til kommuneplantillæg for bevaringsværdige bygninger i Nuuk har til formål at forankre Nuuk Byatlas i kommuneplanen. Herved bliver kommuneplantillægget sammen med Nuuk Byatlas et strategisk værktøj for både forvaltningen og bygningsejere, i indsatsen for at bevare og forstærke oplevelsen af Nuuks bygningskulturarv.

Forslaget til kommuneplantillægget stadfæster hvilke bygninger i Nuuk, der er bevaringsværdige og hvordan de bør vedligeholdes.

Nuuk Byatlas er det første kulturatlas i Kommuneqarfik Sermersooq og i Grønland, og det er et redskab til at fokusere indsatsen for at bevare og forstærke oplevelsen af Nuuks bygningsarv. Forslaget til kommuneplantillægget vil sammen med Nuuk Byatlas fungere som et vigtigt redskab i forvaltningens sagsbehandling og varetagelse af bevaringsværdige bygninger, – og samtidig være en hjælp for den enkelte bygningsejers vedligeholdelse af den bevaringsværdige ejendom.

OFFENTLIG DEBAT
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 29. august 2018 – 24. oktober 2018.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.
Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 24. oktober 2018 og skal rettes til

Kommuneqarfik Sermersooq
Anlægs- og Miljøforvaltning
Postboks 1005
3900 Nuuk

eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

RETSLIGE FORHOLD
Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

PLANEN KAN LÆSES HER
Forslag til kommuneplantillæg kan læses på kommunens hjemmeside sermersooq.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.