Ledelsesniveauer i Kommuneqarfik Sermersooq

I Kommuneqarfik Sermersooq opererer vi med tre forskellige ledelsesniveauer, nemlig afdelingslederniveau, fagchefniveau og direktørniveau. De tre ledelsesniveauer findes i alle vores forvaltninger. Der findes andre ledertitler og -niveauer i vores organisation, men ingen som er fælles for alle forvaltningerne. Har man andre ledelsestitler end de tre nævnte, vil forventninger til ens ansvar og kompetencer skulle afklares gennem en dialog. I dialogen skal det præciseres hvilket mix af de beskrevne ledel-sesniveauer, der gør sig gældende for netop denne leder.

Ledelsesrollen og ledelsesansvaret er forskelligt afhængigt af, om man er afdelingsleder, fagchef eller direktør.