Afdelingsleder

Rolle

Din rolle kræver, at du er motiveret af at skabe resultater gennem medarbejdernes faglige indsats såvel som borgernes bidrag. Du er optaget af at få den daglige drift og den løbende udvikling i din afdeling til at lykkes. Du er også optaget af at skabe et godt arbejdsmiljø for medarbejderne og en god betjening af borgerne. Du tager lederrollen på dig og er rollemodel for dine medarbejdere.

Du er ansvarlig for at:
 • Din enhed når de ønskede resultater for driften uden at gå på kompromis med de rette processer
 • Din enhed bidrager til en sammenhængende, tværgående og tværfaglig opgaveløsning
 • At beslutninger udføres i praksis og giver de ønskede resultater
 • At skabe en arbejdsplads, der er kendetegnet af nysgerrighed på, hvordan ny viden og nye metoder kan bidrage til bedre resultater
 • At give dine medarbejdere ansvar og få dem til at vokse med opgaven

Afdelingslederprofil

Kompetence:

Begå sig i en politisk styret organisation

Hvad afdelingslederen skal kunne og gøre

 • Du sørger for, at de politiske beslutninger bliver til virkelighed i din afdeling
 • Du sikrer at alt, der foregår i afdelingen kan tåle at komme i medierne
 • Du opfører dig loyalt i forhold til den politiske organisation
 • Du er bevidst om, hvordan du bruger sociale medier som platform for personlige holdninger
 • Du medvirker til at formidle og skabe positive historier om arbejdspladsen

Kompetence:

Skabe ledelsesrum

Hvad afdelingslederen skal kunne og gøre

 • Du er tydelig i forhold til din egen og medarbejdernes roller og ansvar
 • Du er god til at uddelegere, og du sikrer, at opgaverne bliver gennemført
 • Du har overblik over afdelingens kompetencer og ressourcer
 • Du prioriterer tid til ledelse, både opad og nedad i organisationen
 • Du yder sparring og vejledning, mens arbejdsopgaverne udføres, så de bliver løst med tilstrækkelig kvalitet

Kompetence:

Faglig ledelse

Hvad afdelingslederen skal kunne og gøre

 • Du sikrer høj faglighed, og du har øje for, hvilke udviklingsmuligheder der er for den enkelte og for gruppen
 • Du sikrer, at dine medarbejdere har de rette ressourcer, rammer og redskaber til at udføre deres opgaver
 • Du har faglig indsigt og kan udvikle andres faglighed gennem sparring, coaching og feedback
 • Du skaber en balance mellem dyb fag-faglighed og tværfagligt samarbejde på tværs af afdelingen og mellem forvaltningsenheder
 • Du inddrager medarbejdere i centrale faglige drøftelser og beslutninger om opgaveløsningen

Kompetence:

Tværgående ledelse

Hvad afdelingslederen skal kunne og gøre

 • Du formår at se ud over dit eget ansvarsområde og indgå i samarbejde med andre om opgaver, som berører andre fagområder
 • Du bringer klarhed over samarbejdsflader og skaber gode samarbejdsrelationer på tværs af faglige, geografiske og organisatoriske ske
 • Du skal kunne skabe kontakt mellem relevante afdelinger og skabe respekt om forskellige fagligheder
 • Du er klar til at bistå dine lederkolleger i andre afdelinger, og du udviser interesse for deres arbejde
 • Du deler viden og medvirker aktivt til de opgaver, som bedst løses gennem tværgående samarbejde

Kompetence:

Strategisk ledelse

Hvad afdelingslederen skal kunne og gøre

 • Du oversætter strategierne til meningsfulde og praksisnære mål for medarbejderne
 • Du sikrer følgeskab og ejerskab til strategierne gennem relevant involvering af medarbejderne
 • Du gør strategierne hverdagsnære, så nytteværdien for borgerne er tydelig
 • Du synliggør successer, når delmål er nået, så medarbejderne føler sig anerkendte og motiverede
 • Du følger op på implementering af strategier og giver tydelige og klare tilbagemeldinger til såvel medarbejderne som til fagchefen

Kompetence:

Kommunikative kompetencer

Hvad afdelingslederen skal kunne og gøre

 • Du følger op på om medarbejderne overholder de aftaler, som er indgået
 • Du opsøger relevant information fra fagchefer
 • Du kommunikerer forståeligt og differentieret til ansatte, borgere og samarbejdspartnere
 • Du videreformidler informationer og budskaber til og fra medarbejderne
 • Du inviterer til dialog med medarbejderne og lytter til deres synspunkter og erfaringer

Kompetence:

Rollemodel

Hvad afdelingslederen skal kunne og gøre

 • Du kan rumme forskellighed og udviser empati
 • Du bygger bro fremfor at grave grøfter
 • Du uddelegerer og har tillid til medarbejderne
 • Du kan adskille dine politiske holdninger fra din professionelle rolle
 • Du har ægte interesse for dit arbejde og for dine ansatte