Direktør

Rolle

Du er engageret i at understøtte den politiske ledelse og gøre de politiske visioner til virkelighed ved at binde politik og praksis sammen. De politiske visioner skal virkeliggøres gennem forvaltningen og i samarbejde med lokalsamfundet, det vil sige borgere, private virksomheder med videre. Du er drevet af at opbygge, lede og styre din organisation. Og du brænder for, at din organisation skaber de bedst mulige resultater. Du skaber de nødvendige organisatoriske og administrative rammer, så politiske beslutninger kan gøres til virkelighed.

Som direktør er du del af den samlede topledelse af kommunen, og du er medansvarlig for at bidrage til langsigtede løsninger, der fungerer for kommunen som helhed. Du er vigtigste rollemodel i din forvaltning.

Du er ansvarlig for at:
 • Politikerne får den viden, som er nødvendig for at kunne træffe beslutninger
 • Der er effektive arbejdsprocesser og et godt samarbejde mellem den politiske ledelse og forvaltningen
 • Organisationen har et godt tværgående samarbejde og bliver ledet ud fra fælles værdier, politiske beslutninger og faglig viden

Direktørprofil

Kompetence:

Begå sig i en politisk styret organisation

Hvad direktøren skal kunne og gøre

 • Du kender til og er loyal overfor det politiske system, og kan vurdere hvor, hvordan og hvornår der rettidigt skal handles og kommunikeres.
 • Du giver politikerne kvalificeret med- og modspil på politiske emner, herunder rådgiver om udfordringer og muligheder på dit forvaltningsområde.
 • Du kan formulere tydelige forventninger, der knytter sig til mål og politiske hensigter, så disse kan blive til virkelighed.
 • Du kvalificerer de politiske ønsker ud fra økonomiske og strategiske hensyn.
 • Du kan troværdigt fremlægge og deltage i forhandlinger med alle politiske grupperinger, idet du opfattes som professionel.

Kompetence:

Skabe ledelsesrum

Hvad direktøren skal kunne og gøre

 • Du skaber et stærkt ledelsesrum i et samarbejde, som går både opad, nedad og til siden i organisationen
 • Du sætter retning og klare rammer for fagcheferne og udviser tillid til dem
 • Du kan lede en stærk chefgruppe med plads til forskelligheder og til at lære af sine fejl
 • Du skal bringe klarhed over ledelsesmandat, kommandoveje og beslutningskompetence for underliggende niveauer

Kompetence:

Faglig ledelse

Hvad direktøren skal kunne og gøre

 • Du bevarer det store overblik â€i helikopteren†og lader fagcheferne sikre den faglige kvalitet
 • Du er generalist, men har en tilstrækkelig god forståelse af fagområderne i din forvaltning til at kunne sætte retning samt deltage i en faglig dialog
 • Du formår at formidle de faglige sammenhænge til det politiske niveau
 • Du kan fremlægge og forklare beslutningsoplæg for det politiske niveau
 • Du har fokus på, at driftsoptimering og ansvarlig økonomistyring skal gå hånd i hånd med høj faglighed

Kompetence:

Tværgående ledelse

Hvad direktøren skal kunne og gøre

 • Du formår at se på tværs af kommunens forvaltninger og geografiske lokaliteter, og du træffer beslutninger, som er til gavn for hele kommunen
 • Du spiller en central og aktiv rolle i styrkelsen af det tværgående samarbejde og i gennemførelsen af de fælles, overordnede beslutninger og aftaler
 • Du sikrer, at der aldrig på chefniveau tales negativt om andre forvaltninger, og at fagcheferne bidrager aktivt til at sager løses på tværs
 • Du deltager aktivt i Direktionens arbejde, og du skaber â€holdånd†og ejerskab til kerneopgaven i hele organisationen
 • Du udvikler procedurer og arbejdsgange, der styrker det tværgående samarbejde om den fælles kerneopgave

Kompetence:

Strategisk ledelse

Hvad direktøren skal kunne og gøre

 • Du sikrer, at de politiske beslutninger oversættes til operationelle strategier
 • Du formår at sætte retning, give ansvar og sætte borgeren i fokus, ikke blot for egen forvaltning, men for hele kommunen
 • Du kan sætte klare og tydelige strategiske mål og drive implementeringen frem gennem dine fagchefer
 • Du besidder den nødvendige vedholdenhed, idet du erkender, at strategiudarbejdelse og implementering er en længerevarende proces
 • Du vurderer løbende i samarbejde med fagcheferne, om midlerne og ressourcerne skal justeres for at nå de strategiske mål

Kompetence:

Kommunikative kompetencer

Hvad direktøren skal kunne og gøre

 • Du kan fortælle historien om, hvorfor det er vigtigt at arbejde i kommunen på en måde, som giver stolthed og motiverer
 • Du er en synlig leder, og du kommunikerer visioner, mål, og opgaver på en måde, der er forståelig og klar, så hele organisationen føler et medansvar
 • Du oversætter politiske mål til strategi og handlinger for organisationen
 • Du kommunikerer letforståeligt og differentieret til politikere, borgere, presse og andre målgrupper
 • Du indgår i dialog med politikere, fagchefer, borger og andre målgrupper

Kompetence:

Rollemodel

Hvad direktøren skal kunne og gøre

 • Din adfærd afspejler, at du er bevidst om at manges øjne hviler på dig, og at det forpligter
 • Du udlever bevidst og synligt organisationsværdierne, respekt, ansvar og udvikling
 • Du inspirerer ved at være ambitiøs og handlekraftig
 • Du tackler konflikter konstruktivt og sagligt