Ledelsesgrundlag

At være hovedstadskommune forpligter! Vi i Kommuneqarfik Sermersooq har store ambitioner om at udvikle det grønlandske samfund. Vi vil skabe bedre vel-færd, bedre infrastruktur, bedre uddannelse, ja i det hele taget skabe et sundt samfund, hvor det er godt at være borger.

Vi tager medansvar for verdensmålene, vi tager medansvar for Grønland, og først og fremmest tager vi medansvar for trivsel og udvikling i vores egen kommune. Det gode samfund skaber vi i samarbejde med borgere, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Ansvaret for Grønland er vi fælles om, og i Kommuneqarfik Sermersooq er vi mere end rede til at tage vores del. Kommuneqarfik Sermersooq er verdens største kommune, hvad angår areal. Alligevel indgår vi som ansatte i kommunen i ét stort forpligtende fællesskab, uanset hvor vi bor, og uanset hvad vi arbejder med. Vi skal alle respektere hinanden, og vi skal alle trække i samme retning.

Nøglen til det er god ledelse. Vi er stolte af hermed at præsentere Kommuneqarfik Sermersooqs ledelsesgrundlag. Ledelsesgrundlaget har vi lavet sammen med jer. Det er blevet udarbejdet på 11 forskellige workshops i Paamiut, Tasiilaq og Nuuk, og over 150 ansatte har bidraget. Nu har vi også et fælles ansvar for at få det til at leve og gøre nytte i vores organisation. Rigtig god arbejdslyst!

Lone Nukaaraq Møller
Direktør for Børn og Skoler

Ejner Grønvold
Direktør for Velfærd og Arbejdsmarked

Frederik Lundblad
Direktør for Børn og Familier

Søren Sohn Krog Pedersen
Direktør for Anlæg og Miljø

Ole Jakobsen
Kommunaldirektør

Marie Fleischer
Vicekommunaldirektør


Hvordan skal ledelsesgrundlaget bruges?

Ledelsesgrundlaget er et vigtigt værktøj til at skabe sammenhæng og kvalitet i den ledelse, som bedrives i Kommuneqarfik Sermersooq:

  • Udgangspunkt for dialog om roller og ansvar i forhold til kerneopgaven
  • Inspiration i udarbejdelsen af jobprofiler for ledere
  • Giver potentielle nye ledere indsigt i hvad god ledelse er hos os
  • Danner afsæt for lederudvikling og talentudvikling

Leadership Pipeline

Kommuneqarfik Sermersooq har valgt at basere sit ledelsesgrundlag på en teori, som kaldes Leadership Pipeline. Leadership Pipeline betyder »rørledning for ledelse«. Det er en metafor og en måde at sige, at de forskellige ledelsesniveauer hænger sammen ligesom i et rørsystem, der skal løbe vand i gennem. Sammenføjninger er vigtige, for hvis ikke de er solide, løber vandet ud. På samme måde er det vigtigt, at afdelingsledere, fagchefer og direktører understøtter og supplerer hinanden, så ledelseslagene hænger sammen. At alle ledere i kommunen arbejder sammen, er en forudsætning for, at alle ansatte kan trække i samme retning.

Ligesom i et rørsystem er sammenføjningerne også særlig skrøbelige: Når en person overgår fra at være medarbejder til at være afdelingsleder eller fra at være afdelingsleder til at være fagchef, kræver det omstilling. Når man overgår fra at være medarbejder til at være afdelingsleder, så skal man understøtte, at medarbejderne løser opgaverne. Man skal ikke længere løse alle opgaverne selv. Det betyder, at der er noget man skal tillære og begynde på at gøre. Og der er andet, man skal give slip på og ophøre med at gøre. Behovet for at give slip og lære nyt gør sig også gældende for nye fagchefer og nye direktører, for der er forskel på ledelse, afhængig af hvilket ledelsesniveau man befinder sig på.

Ledelsesgrundlaget er et vigtigt værktøj til at skabe sammenhæng og kvalitet i den ledelse, som bliver praktiseret i Kommuneqarfik Sermersooq. Det er en hjælp til at lykkes i egen rolle og i samarbejdet med andre.

Der er mange måder at bruge ledelsesgrundlaget, og det er vigtigt at hver enkelt forvaltning, enhed og leder finder frem til den måde, som giver værdi, netop hos jer. I sidste ende handler det om at blive bedre til at løse kerneopgaven. Først og sidst handler det om borgeren.