I Kommuneqarfik Sermersooq opererer vi med tre forskellige ledelsesniveauer, nemlig afdelingslederniveau, fagchefniveau og direktørniveau. De tre ledelsesniveauer findes i alle vores forvaltninger. Der findes andre ledertitler og -niveauer i vores organisation, men ingen som er fælles for alle forvaltningerne. Har man andre ledelsestitler end de tre nævnte, vil forventninger til ens ansvar og kompetencer skulle afklares gennem en dialog. I dialogen skal det præciseres hvilket mix af de beskrevne ledel-sesniveauer, der gør sig gældende for netop denne leder.

Ledelsesrollen og ledelsesansvaret er forskelligt afhængigt af, om man er afdelingsleder, fagchef eller direktør.

Er indholdet på denne side forældet?
Har du rettelser til denne side?