Elevhjem

På denne side kan du læse mere om kommunens elevhjem – Herunder rammebeskrivelse for visitationsudvalg og visitationsproces på elevhjem i Kommuneqarfik Sermersooq.

Et elevhjem har til formål at tilvejebringe et forpligtende, rammesættende og værdibaseret ophold, der sikrer eleverne trivsel, sundhed, tryghed og solide rammer for læring og personlig udvikling. Opholdet skal understøtte elevens skolegang og mulighed for at gennemføre en uddannelse. Ophold på elevhjem skal tilbydes elever på 9. og 10. klassetrin, der i deres hjemby eller bygd ikke kan tilbydes en skolegang i henhold til Inatsisartutloven om folkeskolen. På elevhjemmene er der ansat ansvarlige voksne, der tager sig af eleverne. Det er gratis at have sit barn på elevhjem, og eleverne får fuld forplejning, mens de bor der. Dog skal forældrene selv sørge for deres børns tøj og daglige fornødenheder.


Elevhjem

Nuuk

Atuartut Angerlarsimaffiat – Elevhjemmet Nuuk (Kisermaaq)
C.E. Janssensvej 23A
Postboks 2060
3900

Leder: Karl Ole Petrussen
Mail: kope@sermersooq.gl
Telefon: +299 366965

Souchef: Thomas Eriksen
Mail: ther@sermersooq.gl
Telefon: +299 367568

Tasiilaq

Ugeerngaerderpi – Elevhjem i Tasiilaq
Attertumut B-1336
Postboks 13
3913 Tasiilaq
Mail: ugeergaerderpi@sermersooq.gl
Telefon: +299 367790 / +299 492910

Leder: Karen Knudsen Bianco
Mail: kknu@sermersooq.gl
Telefon: +299 367828 / +299 560103

Souchef: Ottoline Sakæussen
Mail: otsk@sermersooq.gl
Telefon: +299 367731


Rammebeskrivelse for visitationsudvalg og visitationsproces på elevhjem i Kommuneqarfik Sermersooq:

I forbindelse med Selvstyrets bekendtgørelse nr. 76 af 21. december 2021 om ophold på elevhjem, påhviler det kommunerne at oprette et visitationsudvalg.

I henhold til bekendtgørelsen skal rammerne for visitationsprocessen i forbindelse med optagelse af elever på kommunens elevhjem offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Følgende rammebeskrivelse for visitationsudvalget og visitationsprocessen indeholder først en gennemgang af de nationale bestemmelser omkring visitationsudvalg i henhold til §§ 13, 21 og 23-25 i bekendtgørelsen.

Den andel del beskriver de nærmere rammer for visitationsprocessen i Kommuneqarfik Sermersooq.