Lokaludvalg

Lokaludvalgets formål er at styrke nærdemokratiet og understøtte en åben dialog mellem borgere og de kommunale politikere og myndigheder, i de spørgsmål som har lokal betydning.

Gennem samarbejde med lokalområdets beboere, foreninger og kommunale politikere, skal Lokaludvalget igangsætte projekter og aktiviteter der styrker den lokale udvikling, fællesskabet og livskvaliteten i lokalområdet. Det kan for eksempel være initiativer, der forbedrer de fysiske rammer og lokalområdets miljø eller aktiviteter inden for områder som sundhed, trafik, idræt, skole, børn, unge, ældre, kultur og fritid.

Derudover vil Kommunalbestyrelsen henvende sig til Lokaludvalget i forbindelse med de spørgsmål og beslutninger, som har betydning for lokalområderne i Kommuneqarfik Sermersooq.

Siden 2015 har der været lokaludvalg i henholdsvis Paamiut, Tasiilaq og Ittoqqortoormiit.
I oktober 2018 blev der også oprettet et lokaludvalg i Nuuk.

Der er blevet afholdt valg den 26. maj 2021 for lokaludvalgene i Paamiut, Tasiilaq, Ittoqqortoormiit og Nuuk. Medlemmerne er valgt ind, i en periode på fire år.

De 23 medlemmer er fordelt i 4 byer:

Paamiut — 5 medlemmer
Ittoqqortoormiit — 3 medlemmer
Tasiilaq — 5 medlemmer
Nuuk — 10 medlemmer

Under hvert lokaludvalg, kan du finde kontaktoplysninger samt dagsordener og mødereferater.

Lovgrundlag

Vedtægter

Forretningsorden