Nalunaarutit

<p>2A. Siulittaasumit nalunaarutit&nbsp;</p>

<p>2B. Ingerlatsivimmit nalunaarutit</p>

2.a Ataatsimiititap angalanissaa: Aggustimi angalanissami ilaasortat tamarmik peqataasinnaanissaat neriuutigaa.
2.b Ingerlatsivimmit nalunaarutissaqanngilaq.