Bevilling for året 2021

Budget:
Forbrug:
Status:
Kr. 350.000.-
188.990,59
161.009,41

Taget til efterretning.