Borger

Ensretning og hurtigere handling på omsorgssvigt og mistrivsel

Historisk information

Takster, åbningstider, regler mv. som fremgår af denne artikel er ikke nødvendigvis gældende i dag.

Kommuneqarfik Sermersooq tager et nyt system og en ny fremgangsmåde til håndtering af underretninger om omsorgssvigt og mistrivsel i brug. Det skal give langt hurtigere og langt sikrere sagsbehandling i sager om udsatte børn og unge.

Kommuneqarfik Sermersooq har udviklet en ny portal for borgere og fagfolk, som er bekymret for et barn eller en ung, og som ønsker at underrette kommunen. På forsiden af sermersooq.gl trykker du på knappen ”Bekymret for et barn?”

Samme sted kan du læse tegn på, at et barn eller en ung muligvis er udsat for omsorgssvigt eller mistrivsel, hvis du har en mistanke.

Samtidig er der udarbejdet informationsmateriale til fagfolk i skoler, daginstitutioner og sundhedssystem og til andre, der arbejder med børn og unge. Materialet indeholder blandt andet en gennemgang af specifikke tegn på, at et barn eller en ung er udsat for misbrug eller omsorgssvigt.

Kommuneqarfik Sermersooq har i løbet af marts inviteret pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, politi og andre med tæt kontakt til børn og unge til tre orienteringsmøder. Her informerede kommunen om, hvordan underretninger om omsorgssvigt og mistrivsel i fremtiden vil blive behandlet.

Vurdering inden for 24 timer
Fremover kommer alle underretninger med mistanke om overgreb på og omsorgssvigt af børn og unge til Kommuneqarfik Sermersooq ind ét sted. Det er en måde at sikre, at alle underretninger bliver vurderet inden for 24 timer, som den nyeste børnestøttelov kræver.

”Vi opretter en specialiseret underretningsvagt i Nuuk. Det betyder, at borgere og fagfolk har én indgang at henvende sig via. Tidligere er underretninger kommet ind på alle mulige måder og til mange forskellige medarbejdere i kommunen,” siger Martha Lund Olsen, direktør for Forvaltning for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq og fortsætter:

”Børnestøtteloven er den direkte anledning til, at vi gør det nemmere at aflevere en mistanke om omsorgssvigt eller mistrivsel, idet vi ensretter henvendelser om underretninger. Som kommune har vi sammen med forældre og resten af samfundet et stort ansvar for, at vores børn og unge får en tryg og sikker opvækst. Det nye system skal være med til at sikre, at vi fremover bedre samler op på den gruppe af børn og unge, som er i fare for at få en skæv begyndelse på livet.”

Den første vurdering afklarer, om kommunen skal handle akut. Akut handling sker, når Kommuneqarfik Sermersooq vurderer, at der er direkte fare for, at barnet eller den unge tager alvorligt skade, hvis der ikke bliver handlet øjeblikkeligt.

Ydermere sikrer det nye system to ting i Kommuneqarfik Sermersooq. At kommunen overholder alle tidsfrister for håndtering af underretninger i henhold til den nye lov om støtte til børn, og at alle underretninger i hele kommunen bliver behandlet systematisk og ensrettet.

Faktaboks
Bekymret for et barn? Giv Kommuneqarfik Sermersooq besked
E-mailadresse: meeqqavut@sermersooq.gl
Telefonnummer til Underretningsvagt: 36 72 81.