Vestnordisk Hovedstadsfond

Fællesfonden Nuuk, Reykjavík og Tórshavn modtager nu igen ansøgninger om støtte. Fonden holder møde i september, hvor bestyrelsen træffer beslutninger om tildeling af støtte.

Nuuk, Reykjavík og Tórshavns byråd bevilger årligt midler til fonden, som har til formål at yde støtte til aktiviteter, som kan styrke samarbejdet og forståelsen mellem de tre kommuner og deres borgere inden for kultur, uddannelse og idræt. Det fremmer mulighederne for at få bevilget støtte, hvis alle tre byer deltager i ansøgningen.

Enkeltpersoner, foreninger o.a., som opfylder betingelserne for at opnå støtte, bedes sende ansøgningsskema med beskrivelse af aktiviteten. Ansøgningsskema kan hentes på kommunens hjemmeside. Det er vigtigt at benytte ansøgningsskemaet og udfylde det så udførligt som muligt.

Ansøgningsfristen i år er søndag 1. maj 2022.