Uddannelseslegat

Kommuneqarfik Sermersooq har oprettet et legat til hædring af elever på GU og Piareersarfik, som har udvist særlig evne og vilje til samarbejde under deres uddannelsesforløb. Legatet har til formål at vise anerkendelse af egenskaber og værdier, som er vigtige for fællesskabet og en positiv udvikling af lokalsamfundet, herunder at opfordre eleverne til videre uddannelse samt at tilskynde til medmenneskelighed og fælles ansvar. Legatet uddeles første gang i sommeren 2011.

Hent indstillingsskemaet til uddannelseslegatet.