Ilinniartunut legatit

Quppernermi uani Kommuneqarfik Sermersuup ilinniarnermut legatia pillugu atuarnerusinnaavat. Quppernermi uanittaaq ilinniarnermut legatimik innersuussinermi skema nassaarisinnaavat.

Ilinniarnertuunngorneriarfimmi Piareersarfinnilu atuartut ilinniarnermik nalaanni immikkut piginnaasanik kiisalu suleqatiginnikkumassusermik takutitsisimasut nersornaaserneqartalernissaannut Komuneqarfik Sermersooq aningaasaateqarfimmik pilersitsivoq.

Piginnaasat naleqassutsillu ataatsimooqatigiiffimmut najukkamilu inuiaqatigiinni ilorraap tungaanut pitsaasumik ineriartortitsinissamut pingaaruteqartut akuerineqarnissaat legatisititsinerni siunertarineqarput, tassunga ilanngullugit ilinniartut ilinniagaqaqqinnissaannut aamma inuppalaarnissaannik ataatsimullu akisussaaffeqarnissaannik kaammattorlugit. Aningaasaateqarfik siullermeerluni 2011-p aasaani nersortaatinik agguaassissaaq.

Legatimut innersuussinermut immersugassaq.