Turisme i Kommuneqarfik Sermersooq

På denne side kan du læse mere om turisme i Kommuneqarfik Sermersooq.

I Kommuneqarfik Sermersooq arbejder vi med en bæredygtig turismeudvikling og har et stærkt fokus på, hvordan en øget turisme skal komme vores lokalsamfund til gavn. Turismeområdet hører under Erhvervsafdelingen. Vores to lokale turismeorganisationer Visit Nuuk og Visit East Greenland arbejder med turismeudvikling i hver sin region. Det er Visit East Greenland som har ansvaret for turistinformationen ”Skæven” i Tasiilaq. Herudover arbejder Erhvervsafdelingen på udvikling af turismen i Paamiut.

Turismen er under udvikling i alle dele af Grønland og vi forventer en stor stigning både i antal besøgende og i antallet af turismeoperatører i hele kommunen. Vores opgave er todelt – vi skal markedsføre vores destinationer, og vi skal bidrage til at skabe de bedst tænkelige rammer for en velfungerende turismesektor. Det gør vi ved at arbejde tværfagligt med vores destinationer og ved at skabe dialog med lokalsamfundet og på tværs af erhverv, Departement, kommune og andre relevante sektorer. Du kan følge vores destinationer på de sociale medier og på vores hjemmesider
Se mere om

Visit Nuuk her:

Visit East Greenland her: