Terapeuterne på Handicap- og Socialpsykiatriområdet

Læs mere om Terapeuterne på Handicap- og Socialpsykiatriområdet her på siden. Der er tilknyttet en fysioterapeut og en ergoterapeut på handicap- og socialpsykiatriområdet, som arbejder med borgere i alderen 18 til 65 år med et handicap.

Hvem kan modtage ydelsen

  • Borgere der er omfattet af Inatsisartutlov nr. 13 af 12. juni 2019 om støtte til personer med handicap
  • Borgere der er omfattet af Inatsisartutlov nr. 40 af 9. december 2015 om førtidspension
  • Borgere tilknyttet ung handicapafdeling Pakkutaq
  • Borgere tilknyttet værestedet Kammagiit
  • Borgere tilknyttet Rehabiliteringshuset
  • Borgere tilknyttede boenhederne i Nuuk

Hvordan tages der kontakt

  • Borgeren selv, pårørende, sundhedsfagligt personale, plejepersonalet på afdelingerne, personale på boenhederne, støttepersoner, visitatorer samt sagsbehandler kan rette henvendelse
  • Når terapeuterne har modtaget henvendelsen, vil borgere blive kontaktet og der vil blive planlagt et fremadrettet forløb
  • Terapeuterne vurderer og visiterer til individuelt forløb eller holdtræning

Hvad kan ergoterapeuten og fysioterapeuten tilbyde?

Træning

Træningen foregår i tidsrummet 08.00 – 16.00 i hverdage og tilrettelægges i et samarbejde mellem borgeren, pårørende, støttepersoner og terapeuter. Træning tilbydes borgere med fysiske og kognitive udfordringer, eller borgere med udelukkende psykiske udfordringer.

Holdtræning kan foregå i Fitness.gl, træningssal eller i svømmehallen Malik. Her fokuseres der på konditionstræning, styrketræning, balancetræning og andet. Holdtræningen kan også være i form af sundhedsfremmende tiltag som fx madhold, hvor der vejledes om sund kost og gode vaner for at forebygge livsstilssygdomme.

Individuel træning kan foregå i borgerens eget hjem, i en træningssal, Fitness.gl, i bassin eller på et dagtilbud. Træningen tager udgangspunkt i den enkelte borgers behov, og kan fx være funktionstræning, gangtræning, balancetræning, konditionstræning eller som forbyggende indsats for at undgå livsstilssygdomme. Individuel træning kan også være træning af slappe eller stive hænder, der gør det svært at gøre det man plejer, eller hjælp til strukturering af dagligdag og planlægning af pligter som fx tøjvask, indkøb og madlavning. På den måde kan borgeren bedre overskue aktiviteter og deltage i eget liv.

Aktivitetstræning kan foregå både individuelt og på hold. Aktivitetstræning er relateret til hverdagen og kan være træning i at lave mad selv, at lave håndarbejde, selv at kunne tage bad, selv tage tøj på eller andre dele af en almindelig hverdag, som man af den ene eller anden grund finder udfordrende.

Aktivitetstræning kan også bruges til at træne psykosociale færdigheder, så man fx kan deltage i sin egen hverdag eller at deltage i arrangementer. Det kan fx være hvis man får angst, når man er ude at købe ind, fordi der er for mange mennesker i butikken. Det kan også være, hvis man har svært ved at deltage i fælles aktiviteter som fx håndarbejdshold.

Aktivitetsholdene har til formål at fremme den fysiske og mentale sundhed, ved at komme ud og være aktiv i den friske luft og bruge naturens mange muligheder. Holdet tilpasses den enkelte gruppes niveau og behov. Det kan eksempelvis være gåture forskellige steder i og omkring Nuuk, plukke bær, stafetter eller andre fangelege, som indbyder til latter og spontan bevægelse.

I handicap og socialpsykiatrien bruger vi også træning som redskab til at reducere borgerens medicinforbrug.

Hjælpemidler

Såfremt en borgers funktionsniveau har ændret sig markant, tager terapeuterne på hjemmebesøg, og vurderer om der er et behov for hjælpemidler og/eller boligændringer, som kan gøre hverdagen lettere. Det kan fx være kørestole, rollatorer, kugledyner, kugleveste, køkkenhjælpemidler eller specialbestik. Terapeuterne er foruden vurdering af borgerens behov ansvarlig for bestilling, tilpasning, afprøvning og udlevering af hjælpemidler.

Rådgivning og vejledning

Terapeuterne yder rådgivning og vejledning til borgere, pårørende og samarbejdspartnere i forhold til hjælpemidler; herunder hjælpemidler til reduktion af angst eller forbedre søvn. Terapeuterne er også behjælpelige med vejledning og undervisning i forflytninger, træning, siddestillinger og lejringer.

Samarbejdspartnere

Terapeuterne er i tæt samarbejde med borgere, pårørende, personalet på Pakkutaq, Kammagiit og boenhederne samt støttekorps. Alle parter inddrages og medvirker til at borgerens funktionsniveau vedligeholdes.

Herudover søges viden fra eksterne samarbejdspartnere, som borger kan have behov for, løbende.


Alle henvendelser skal ske på følgende mail:

terapeut@sermersooq.gl