Sundhedsfremme og Forebyggelse på børn- og ungeområdet

Her kan du læse mere om afdelingen for Sundhedsfremme og Forebyggelse på børn- og ungeområdet og deres arbejde.

Siden er under udarbejdelse

I arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse har Kommuneqarfik Sermersooq et primært fokus på børn og unge i daginstitutioner, skoler, klubber, fritidstilbud og Majoriaq. Det er i disse miljøer, at børn og unge har deres dagligdag og hvor vores medarbejdere har en direkte og daglig kontakt til målgruppen.

Forvaltning for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq har en vision om at have Grønlands bedste og mest bæredygtige daginstitutioner, skoler og klubber, som rummer alle børn og skaber de bedste rammer for, at børn og unge kan udvikle sig til nysgerrige, robuste, sunde og glade borgere.

Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse koordineres af Afdeling for Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse, hvor afdelingens sundheds- og forebyggelseskonsulenter har til opgave at understøtte personale på daginstitutioner, skoler og klubber i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundheds- og forebyggelseskonsulenternes primære samarbejdspartnere er ansatte på daginstitutioner, skoler, klubber og Majoriaq samt eksterne samarbejdspartnere i Politi, Sundhedsvæsen og Paarisa.

Sundheds- og forebyggelseskonsulenterne arbejder ikke med borgerrettede tilbud uden for kommunens institutioner, herunder heller ikke behandlingstilbud.

Kontakt

Afdeling for Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse
Ineriartortitsinermut, Peqqinnermik Siuarsaaneq Pitsaaliuinermullu Immikkoortortaq

Ma-ipsp@sermersooq.gl

Projektkoordinator Ivalu Chemnitz tlf. (+299) 367307