Pinaveersaartitsineq

Siden er under udarbejdelse

Sundhedsfremme og Forebyggelse på børn- og ungeområdet

I arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse har Kommuneqarfik Sermersooq et primært fokus på børn og unge i daginstitutioner, skoler, klubber, fritidstilbud og Majoriaq.
Det er i disse miljøer, at børn og unge har deres dagligdag og hvor vores medarbejdere har en direkte og daglig kontakt til målgruppen.

Der arbejdes efter en målsætning om, at alle børn og unge skal sikres en god og sund start på livet og en høj grad af trivsel og sundhed.

Forvaltning for Børn og Skole i Kommuneqarfik Sermersooq har en vision om at have Grønlands bedste og mest bæredygtige daginstitutioner, skoler og klubber, som rummer alle børn og skaber de bedste rammer for, at børn og unge kan udvikle sig til nysgerrige, robuste, sunde og glade borgere.

Der arbejdes for, at sundhedsfremme og forebyggelse er en integreret del af dagligdagen på daginstitutioner, skoler og klubber, så vores børn og unge får en sund start på livet og får gode vaner med videre i voksenlivet.

Når målet er at fremme sundhed og trivsel, er der behov for flerstrengede indsatser og derfor arbejder Forvaltning for Børn og Skole med sundhedsfremme og forebyggelse på flere niveauer.Det handler om:

  • At skabe sunde rammer for vores børn og unge ved f.eks. at bygge og indrette skoler og daginstitutioner, så de understøtter fysisk aktivitet og mental trivsel for både børn, unge og medarbejdere.

  • At udarbejde politikker, sundhedsfremmende strategier, materiale og undervisningsforløb indenfor bl.a. seksuel sundhed, rusmiddelforebyggelse, selvmordsforebyggelse, forebyggelse af mobning og mental sundhed.

  • At sikre, at de medarbejdere, der har den daglige kontakt med børn og unge, er klædt godt på til at understøtte sundhedsfremme og forebyggelse.

Arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse koordineres af Afdeling for Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse, hvor afdelingens sundheds- og forebyggelseskonsulenter har til opgave at understøtte personale på daginstitutioner, skoler og klubber i arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundheds- og forebyggelseskonsulenter afholder undervisning og oplæg for både børn, unge og personale på kommunens institutioner om emner indenfor sundhedsfremme og forebyggelse.

Sundheds- og forebyggelseskonsulenternes primære samarbejdspartnere er ansatte på daginstitutioner, skoler, klubber og Majoriaq samt eksterne samarbejdspartnere i Politi, Sundhedsvæsen og Paarisa.

Sundheds- og forebyggelseskonsulenterne arbejder ikke med borgerrettede tilbud uden for kommunens institutioner, herunder heller ikke behandlingstilbud.

Kontakt

Afdeling for Udvikling, Sundhedsfremme og Forebyggelse
Ineriartortitsinermut, Peqqinnermik Siuarsaaneq Pitsaaliuinermullu Immikkoortortaq

Ma-ipsp@sermersooq.gl

Projektkoordinator Ivalu Chemnitz tlf. (+299) 367307