Skorstensfejning

Her kan du læse om de gældende regler for skorstensfejning, og hvad du skal være opmærksom på.

Lovgivning

Der er lovkrav om, at alle skorstene skal fejes. Dette er for at forebygge ildebrande og sodskader i huse med oliefyr eller brændeovn.

I Kommuneqarfik Sermersooq skal alle huse med oliefyr som udgangspunkt have skorstensfejning 2 gange om året ved familiehuse. Præcisering om størrelse af skorsten og frekvens for skorstensfejning beskrives nedenfor. Kommunen hæfter sig ved Inatsisartutlov om redningsberedskabet og gør krav om dette.

Ansvar

Husejer er selv ansvarlig for vedligeholdelse af deres ejendom, dette gælder også spørgsmål vedrørende skorstensfejning. Husejere skal selvfølgelig ligesom alt andet vedligeholdelsesarbejde selv betale for det bestilte arbejde.

Alle skal have service

Du kan som husejer ikke blive fritaget for skorstensfejning. Forvaltningen gør opmærksom på, at dette gælder for alle huse som har oliefyr eller brændeovn, og det er derfor irrelevant, om huset er beboet eller ej.

Kommunen er tilsynsførende i forhold til, om husejerne får udført skorstensfejningen. Det betyder, at Forvaltningen vil tage stikprøvekontrol løbende, for at se om husejer opfylder kravet om skorstensfejning.

Sanktion

Kommunen har pligt til at handle, hvis bekendtgørelse om skorstensrensning ikke opfyldes — sagt med andre ord; husejer har pligt til at foretage skorstensfejning. I det tilfælde at husejere ikke får foretaget en skorstensfejning, bestiller Forvaltningen en håndværker med henblik på at udføre skorstensfejningen. Husejer skal selv betale for det udførte arbejde i forhold til skorstensfejningen, og der kan gives en bøde på kr. 500, som skal dække meromkostninger i form af ekstra arbejde, som bliver udført i forbindelse med sagen.

Der er forskel på skorstene i forhold til størrelse, store og små skorstene. De store skorstene skal renses 4 gange om året. En skorsten med en effekt over 250 kW betegnes som en stor skorsten. Den slags skorstene hører typisk til produktionsvirksomheder og andre større virksomheder.

Hvis du har pejs eller brændeovn, skal skorstenen fejes 1 gang om året.

Kedelrensning og vedligeholdelse af oliefyr er ikke en del af skorstensfejning.

Skorstensfejere i Kommuneqarfik Sermersooq

Nuuk:

Brøndum Grønland A/S
Jagtvej 38
3900 Nuuk
Tlf: 32 29 11

Qeqertarsuatsiaat og Kapisillit:

Kommuneqarfik Sermersooq samarbejder med Iserit A/S om at feje skorstene i ovennævnte bygder.

Paamiut:

Frederikshåb Betoncentral ApS
P.O. Box 65
GL-3940
Paamiut
Mobilnr: 56 24 97

Arsuk:

Narsaq Auto og VVS Aps
3921 Narsaq
Lisa Hansen
Mobilnr: 49 51 08
E-mail: kontor@nav.gl
FB: Narsaq Auto

Tasiilaq:

MM VVS v/Mikael Mikaelsen
Napparummut B-1297
3913 Tasiilaq
Tlf: 23 74 59

Ittoqqortoormiit:

Malermester Karl Simonsen / VVS rørlægger
Postboks 27
3980 Ittoqqortoormiit
Mobilnr: 59 93 00
E-mail: karl85@live.com