Sektorplan for det kystnære fiskeri

Kommuneqarfik Sermersooq ønsker at udvikle sektorplaner som et værktøj og grundlag for politikernes beslutninger om kommunens udvikling. Sektorplaner skal således udarbejdes for at sætte fokus på nærmere afgrænsede emner, hvor der er registreret behov for en særskilt planlægning.

I planstrategien P18 beskrives fiskeri som et fokusområde. Her beskrives at der skal udarbejdes en sektorplan der afdækker behovene for forbedringer af basisfaciliteter for jollefiskeriet i kommunens byer og bygder. Sektorplanen skal indgå i en sammenhæng med øvrige sektorplaner for Sermersooq kommune, hvorved der sikres en sammenhængende løbende udvikling af kommunens ansvarsområder.