Snescooterinut ileqqoreqqusaq

Nunaannarmi kiisalu illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiini assartuutinik motoorinik ingerlatilinnik atuineq pillugu ileqqoreqqusaq. (Snescooterinut ileqqoreqqusaq)

Assartuutit motoorinik ingerlatillit atorneqarneri pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr 10, 10. oktobari 2013-imeersumi § 6, § 7, imm 2, § 9, imm 1, aamma § 12 naapertorlugit aalajangersarneqarpoq:

Atuuffii

§ 1.  Ileqqoreqqusami Kommuneqarfik Sermersuumi illoqarfiit nunaqarfiillu killeqarfiini kiisalu nunaannarmi assartuutinik motoorinik ingerlatillit atorneqarneri pineqarput.

  Imm 2. Ileqqoreqqusaq ukunani atorneqassanngilaq:

1)  Sermersuarmut serminullu sermersuarmiit iigarfiusartunut angalanermi.

2) Nunaminertamik atuisarneq aamma pilersaarusiorneq pillugit Inatsisartut inatsisaat atuuttoq naapertorlugu atuisussaatitaanermik nalunaaruteqartariaqartumik aqqusinerni, unittarfinni narsaatinilu il. il. angallanneq.

3) Inuussutissarsiutigalugu nersutaateqarnermik ingerlatsinermut atatillugu angallanneq nalunaarummut matumunnga ilaatinneqanngillat.

4)  Nakkutilliinermut oqartussaasut avatangiisinik pinngortitamillu nakkutilliinerannut, annaassiniarnernut, politiit paasiniaanerinut, sakkutuut suliaqarnerinut assingusunullu atatillugu angallannerit nalunaarummut matumunnga ilaatinneqanngillat.

5) Nakkutilliinermut oqartussaasut avatangiisinik pinngortitamillu nakkutilliinerannut, annaassiniarnernut, politiit paasiniaanerinut, sakkutuut suliaqarnerinut assingusunullu atatillugu angallannerit nalunaarummut matumunnga ilaatinneqanngillat.

  Imm 3.  Sumiiffinni, angallatit motoorinik ingerlatillit atorlugit angallannermut inatsisit allat aqqutigalugit maleruagassiuiffiusuni, maleruagassiat sukkulluunniit killilersuiffiunerusut atuutissapput.

Nassuiaatit

§ 2.  Illoqarfinnut nunaqarfinnullu tunngatillugu nalunaarummi matumani pineqarput, nunaminertat kommunip pilersaarutai atuuttut malillugit illoqarfinni nunaqarfinnilu anguniakkanut attuumassuteqartut. 

2)  Nunaannarmi: Nunaannaat nalunaarummi matumani tassaatinneqarput nunaminertat, illoqarfiit nunaqarfiillu avataaniittut, kangerluit imartallu sikuunermik nalaani nunaannarmiittutut naatsorsuunneqassapput.

3)  Angallatit motoorinik ingerlatillit: Qamutit larvefodinik assakaasunilluunniit ingerlatillit, sikukkut, aputikkut, qaqqatigut pinngortitamilu nunami allatut ilusilimmi angallatitut ilusiligaasut atorneqartulluunniit.

4) Imeqarfimmut killeqarfik: Imeqarfimmit imermik pilersuiffiusumut immikkoortoq. Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaanik Inatsisartut inatsisaat nr. 9, 22. november 2011-meersoq naapertorlugu imeqarfimmut killeqarfik illersugaavoq.

Nunaannarmi motoorinik ingerlatilinnik atuineq

§ 3.  Nunaannami motoorinik ingerlatilinnik atuineq kisimi pisinnaavoq ukiukkut ingerlaffissatut killiliussani aammalu ukiukkut assartuussinermut atatillugu ingerlaffissani kommunalbestyrelsip akuerisaanni, ilanngussaq 1-5 innersuussutigalugu.

Nunaannarmi  motoorinik ingerlatilinnik atuinermi ataatsimoortumik aalajangersakkat

§ 4.  Angallanneq pisinnaavoq taamaallaat nunap qaava pukkinnerpaamik apummik 10 cm manngersumik imaluunniit 20 cm aqitsumik qallerneqarsimappat, qalleqqaneranilu naasut nunallu qaava ajortisarneqarsinnaanani, taamaattoq imm 2 innersuussutigineqarpoq.

Imm 2. Imm 1-imi aalajangersakkat naapertorlugit imaani, tatsini kuunnilu sikukkut ingerlaneq pissanngilaq.

Imm 3. Nunaannarmi angalanermi naasunut aseruutaasinnaasumik sangupiloorfigineqassanngilaq, aallarsarfigineqassanngilaq unipiloorfigineqassananiluunniit.

Imm 4.  Kuuit sinaat uingarnillu kiisalu tatsit killingi, kuuit annerit kiisalu kangerluit ikaarneqartassapput, naasut nunallu ajoquserneqarfissarinngisaasigut.

Imm 5. Angallannerni tamani uumasut eqqarsaatigineqassapput aamma tuttut, umimmaat savallu ataatsimoortut aamma nannut minnerpaamik 500 meterisut ungasitsigisumiitsillugit ingerlaartoqartassaaq.

Imm 6. Qamutit motoorillit nunaannarmi aserortoorpata nunap naasullu uulianik orsussanillu kuuttoqarnerani ajoquserneqannginneranni piaarnerpaamik peerneqassapput. Qamutit motoorillit kommunalbestyrelsimit uparuarneqareersut peerneqanngippata qamutit motoorillit piginnittumut akiligassanngorlugit namminerlu akisussaaffigisaanik kommunimit peerneqarsinnaapput.

Illoqarfinni nunaqarfinnilu motoorinik ingerlatilinnik atuinermi ataatsimoortumik aalajangersakkat

§ 5.  Majuartaateqarfinni, sisoraatinik ujakkaartarfinni, golfertarfinni, iliveqarfinni, mittarfinni, timersorfiusartuni arsaaffiusartunilu angallanneq inerteqqutaavoq.

Imm 2. Illoqarfinni nunaqarfinnilu assartuutinik motoorinik ingerlatillit aalajangersimasut immikkut ingerlasarfissaat kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarput, assartuutillu motoorinik ingerlatsillit pineqartut atorlugit immikkut aqqutigeqqusaasutigut ingerlasassapput.

Imm 3.  Qamuteralannik angallassineq piffissami nal. 23:00 aamma nal 06:00 akornanni inerteqqutaavoq, taamaakkaluartoq Ittoqqortoormiini piffissamik killilersuisoqanngilaq.

Immikkut ittumik akuersissutit

§ 6.  Pisuni immikkut ittuni atugassiissutigineqartut avataani assartuutit motoorinik ingerlatillit atorlugit ukiukkut angallannermut killeqarfiit aammalu ukiukkut assartuinermut aqqutissatut akuerisani angalanissamut kommunalbestyrelse immikkut ittumik akuersissuteqarsinnaavoq, § 3 naapertorlugu.

Imm 2  Immikkut ittumik akuersissuteqartoqarnissaanut qinnuteqaat tunngavilersugaq angalanissaq pilersaarutaasoq kingusinnerpaamik sapaatit akunnerinik sisamanik sioqqullugu kommunalbestyrelsimit tiguneqarsimassaaq, aammalu nunaminertat imaluunniit aqqutissat nalunaarsorneqarnerinik imaqassalluni. Qinnuteqaammut ilaatinneqassapput nunaminertaq atugassaq- imaluunniit angallavissap nalunaaqutsernera kiisalu angallassinissamut siunertarineqartoq.

Imm 3  Kommunalbestyrelse immikkut ittumik akuersissuteqarnermut atatillugu naapertuuttutut isigineqarsinnaasunik piumasaqaateqarsinnaavoq.

Imm 4  Imm 1 naapertorlugu akuersissutit sukkulluunniit kommunalbestyrelsimit imaluunniit Naalakkersuisunit allanngortinneqarsinnaapput utertinneqarsinnaallutilluunniit, immikkut ittumik akuersissuteqarnissamut piumasaqaatit unioqqutinneqarpata, imaluunniit kommunalbestyrelsip Naalakkersuisulluunniit naliliinerat malillugu pissutsit pingortitamut avatangiisinullu ajoqusiisinnaasut pineqarpata.

Imm 5  Immikkut ittumik akuersissutit ukioq ataaseq tikillugu tunniunneqartarsinnaapput.

Nakkutilliineq il.il.

§ 7.  Kommunalbestyrelsip nalunaarummi uani malittarisassat malinneqarnersut nakkutigissavaa.

Imm 2.  § 4-mi angalanermut maleruaqqusat piffissap ilaani naammassineqarsimanngippata kommunalbestyrelse inerteqquteqarsinnaavoq peqqussuteqarsinnaallunilu.

Imm 3.  Peqqussutit tassaasinnaapput angallaviit aalajangersimasut atorneqarnissaannik piumasaqaatit.

Imm 4.  Inerteqqutit tassaasinnaapput sumiiffinni aalajangersimasuni piffissami aalajangersimasumi angallannerup tamarmi unitsinneqarnissaanik piumasaqaatit.

§ 8.  Nalunaarut manna naapertorlugu aalajangikkat tamarmik Avatangiisit innarlitsaaliorneqarnissaat pillugu Inatsisartut peqqussutaanni nr. 9-mi, 22. november 2011-meersumi kapitali 14-imi malittarisassat naapertorlugit naammagittaalliuutigineqarsinnaapput. 

Suliakkiissutit

§ 9.    §  3-mi imm. 1-imik aamma 2-mik, § 4 imm 1-imik aamma 5-imik aamma § 5-imik, imm 1-3-mik unioqqutitsineq akiliisitsinermik aamma/imaluunniit arsaarinninnermik kinguneqarsinnaapput.

  Imm 2.  Piumasaqaatinik, § 6, imm 3 naapertorlugu aalajangersarneqartunik unioqqutitsineq akiliisitsinermik kinguneqarsinnaavoq.

  Imm 3.  § 7, imm. 2-4 naapertorlugit peqqussummik imaluunniit inerteqqummik unioqqutitsineq akiliisitsinermik kinguneqarsinnaavoq.

  Imm 4. Ingerlatseqatigiiffiit il.il (inatsisitigut pisinnaatitaasut pisussaatitaasullu) pinerluttulerinermi inatsisitigut akisussaatinneqarsinnaapput, Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi kapitali 5-imi aalajangersakkat malillugit.

  Imm 5. Imm 1-4 naapertorlugu akiliisitsissutit Nunap Karsianut nakkartinneqartassapput.

Atuutilerfissaq

§ 10  Ileqqoreqqusaq una atuutilissaaq ulloq. 13-03-2020

Kommuneqarfik Sermersuumi Kommunalbestyrelsimit akuersissutigineqarput ulloq 10-03-2020

Ilanngussat