Anlæg og Miljø

Vedr. Forslag til KPT 1 A 1 – 6 KUJALLERPAAT, NUUK

1 uge tilbage

Udvalg for Økonomi og Erhverv besluttede 30. april 2024 at fremlægge forslag til kommuneplantillæg 1A1-6 Kujallerpaat i offentlig høring.

Formål

Forvaltning for Anlæg og Miljø fremlægger hermed forslag til kommuneplantillæg 1A1-6 Kujallerpaat. Afgrænsningen af delområde 1A1 ændres, hvilket kommer til at påvirke delområderne 1A19 og 1D9 der begge mindskes. Delområdet kommer da til at omfatte 7,5 hektar.

Kommuneplantillægget fastholder den overordnede bestemmelse til boligområde.

Detailområderne ændres til kun at omfatte detailområde A og detailområde B. Detailområde A udlægges til blandet boligområde og detailområde B udlægges til etageboligbebyggelse. I detailområde B udlægges et større byggefelt ved at sammenlægge tre eksisterende byggefelter.

For at byggefeltet kan udnyttes, skal vejen Svend Jungep Aqq. og Sipisaq Kujalleq omlægges i nordlig retning, hvilket muliggøres i kommuneplantillægget. Både i detailområde A og B ajourføres de eksisterende byggefelter og bestemmelserne herfor.

Offentligdebat

Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 8. maj – 3. juli 2024.

Det er i høringsperioden muligt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget. Bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 3. juli 2024 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af kommuneplantillægget.

Retslige forhold

Når et forslag til et kommuneplantillæg er offentliggjort, må arealer, bygninger og anlæg, der er omfattet af forslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige kommuneplantillægs indhold.

Planen kan læses her

Forslag til kommuneplantillæg kan læses her på kommunens hjemmeside www.sermersoog.gl under høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.