Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik

Kommunimut pilersaarummut tapiliussatut 1 A 1 – 6 KUJALLERPAAT, NUUK siunnersuut pillugu

1 week tilbage

Aninagasaqarnermut Inuussutissarsiornermullu Ataatsimiititap apriilip 30-ianni 2024 aalajangerpaa, kommunimut pilersaarummut tapiliussatut siunnersuut 1A1-6 tamanut tusarniaassutigineqassasoq.

Siunertaa

Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivimmit kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuut 1A1-6 Kujallerpaat, Nuuk, matumuuna saqqummiunneqarpoq.

Immikkoortup ilaani 1A1-mi killiliussaq allanngortissaaq, tamannalu immikkoortut ilaanut 1A19-imut aamma 1D9-mut sunniuteqassapput millisinneqassammata. Taamaalilluni immikkoortup ilaa 7,5 hektarimik annertussuseqalissaaq.

Kommunimut pilersaarummut tapiliussami sumiiffiup inissiaqarfittut atorneqarnissaa attanneqassaaq.

Immikkuualuttoq A aamma immikkuualuttoq B kisimik ilaatinneqalerlutik immikkuualuttut allanngortinneqarput. Immikkuualuttoq A inissiaqarfinnut assigiinngitsunut atugassiissutigineqassaaq aamma immikkuualuttoq B inissianut quleriiaannut atugassiissutigineqassaaq. Immikkuualuttoq B-mi sanaartorfissat pingasut pioreersut katinnerisigut immikkuualuttoq ataaseq annerusoq atugassiissutigineqassaaq. Sanaartorfissap atorluarneqarnissaanut Svend Jungep aqquserna aamma Sipisaq Kujalleq avammut nuunneqassaaq, tamannalu kommunimut pilersaarummut tapiliussami periarfissiissutigineqarpoq. Immikkuualuttoq A-mi B-milu sanaartorfissat pioreersut aalajangersakkallu tassunga tunngasut nutarterneqassapput.

Tamanut oqallisissiaq

Pilersaarutitut siunnersuut piffissami 8. maajip – 3. juulip 2024-ip tungaanut tamanut tusarniutigineqassaaq.

Piffissami tusarniaaffiusumi siunnersuummut oqaaseqaateqartoqarsinnaallunilu akerliliissuteqartoqarsinnaavoq.

Oqaaseqaatit akerliliissutillu Kommuneqarfik Sermersuumi tiguneqareersimassapput juulip 3-at 2024 nallertinnagu, uunga nassiunneqassallutik Kommuneqarfik Sermersooq, Sanarfinermut Avatangiisinullu Ingerlatsivik, Postboks 1005, 3900 Nuuk imaluunniit mailikkut uunga nassiullugu: plan@sermersooq.gl

Oqaaseqaatit akerliliissutillu piffissaq eqqorlugu tiguneqartut kommunimut pilersaarummut tapiliussap Kommunalbestyrelsimi inaarutaasumik oqaluuserineqarnissaanut ilanngunneqassapput.

Inatsisinut tunngasut

Kommunimut pilersaarummut tapiliussassatut siunnersuutip tamanut saqqummiunneqareernerani nunaminertat, illut sanaartukkallu siunnersuummi pineqartut illuliorfigineqassanngillat allatigulluunniitkommunimut pilersaarutip imaluunniit kommunimut pilersaarummut tapiliussap inaarutaasup imarisaanut sioqqutsisutut isikkoqarsinnaasumik iluaqutiginiarneqassanatik.

Pilersaarut uani atuarneqarsinnaavoq

Kommunimut pilersaarummut tapiliussamut siunnersuut kommunip nittartagaani www.sermersooq.gl-imi tusarniaassut ataani atuarneqarsinnaavoq, kommunip innuttaasunik kiffartuussiviini imaluunniit Sanarfinermut Avatangiisinullu ingerlatsivimmut 36 74 00-imut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaavoq.