By- og Boligudvikling

Projektforslag Mitsimmavik

5 år tilbage

I henhold til den nye planlov har Kommunalbestyrelsen 30. april 2019 besluttet at sende projektforslaget Mitsimmavik i 8 ugers høring i perioden 8. maj – 3. juli 2019.

Mitsimmavik

Projektet er beliggende i bydelen Qinngorput og omfatter opførelsen af omkring 160 boliger, samt en daginstitution og rekreative faciliteter, heriblandt en etape af kyststien. Projektet kan downloades på sermersooq.gl.

Ny planlov

Den 01.01.2016 trådte en ny planlov i kraft, som skal at gøre det lettere og mere attraktivt at investere. Med den nye planlovsændring skal man huske på, at Kommunalbestyrelsen til en hver tid kan afvise projekter, hvis de er i strid med kommuneplanen eller andre politiske visioner.

Kommentarer, Indsigelser eller alternative projekter

Kommentarer, indsigelser og projekter skal sendes til plan@sermersooq.gl  inden 3. juli 2019.

Eventuelle projekter skal være grundigt beskrevet i tekst og tegninger og skal derudover opfylde kommunens tjekliste for projektansøgninger