By- og Boligudvikling

Projektansøgningen Kontorbygninger på Issortarfik

1 år tilbage

Kommunalbestyrelsen valgte på deres møde 13. februar 2023 at fremsende projektansøgningen Kontorbygninger på Issortarfik i 8 ugers offentlig høring.

Formål
Forvaltning for Anlæg og Miljø har jf. Inatsisartutlov nr. 34 af 9. december 2015 modtaget en projektansøgning Kontorbygninger på Issortarfik på vegne af Anpartsselskabet 1/9 2005 v. Per Laugesen.

Projektansøgningen Kontorbygninger på Issortarfik består af 15.000 m2 fordelt i 5 bygninger til kontor og erhverv.

Der ansøges om anlæggelse af:

– 5 bygninger i 2-4 etager.

– En ny lokalvej der forbindes med Issortarfimmut.

– Parkeringspladser i forbindelse med det nye byggeri.

– Etablering af 25 parkeringspladser i forbindelse med eksisterende byggeri.

– Stier og fortov.

Projektet ligger i forlængelse af kommunens overordnede strategier for byudvikling.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges i offentlig høring i 8 uger i perioden 01.03.2023 – 26.04.2023.

Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget.

Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 26.04.2023 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Planen kan læses her
Projektansøgningen kan læses her på høringsportalen nedenfor, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.