By- og Boligudvikling

Projektansøgning ”Stenbrud og nyt erhvervsområde” i delområde 4D9 og 4D2, Nuuk

2 måneder tilbage

Kommunalbestyrelsen besluttede 15. maj 2024 at fremlægge forslag til projektansøgning “Stenbrud og nyt erhvervsområde” i offentlig høring.


(Høringsfrist forlænget til d. 8. august 2024)

Formål
Forvaltning for Anlæg og Miljø har iht. Selvstyrets lovbekendtgørelse af lnatsisartutlov om planlægning og arealanvendelse nr. 4 af 25. januar 2024 modtaget projektansøgningen “Stenbrud og nyt erhvervsområde”. Det ansøgte område ligger i delområde 4D9 og 4D2 overfor erhvervsområdet 484 Erhvervsområde nordøst for lufthavnen.

Projektet dækker et område på 5,1 ha. Projektet vil etablere et stenbrud indeholdende omkring 1.112.000 m3 brudt sten. Over tid transformeres området til et erhvervsområde med 10 byggefelter i størrelser mellem 3.840 m2 til 5.180 m2.

Offentlig debat
Forslaget fremlægges til offentlig høring i 8 uger i perioden 22. maj – 10. juli 2024. 22. maj – 8. august 2024. Det er i høringsperioden muligt at fremsætte alternative projekter, samt at fremkomme med bemærkninger og indsigelser til forslaget. Alternative projekter, bemærkninger og indsigelser skal være Kommuneqarfik Sermersooq i hænde inden den 10.07.2024 08.08.2024 og skal rettes til Kommuneqarfik Sermersooq, Anlægs- og Miljøforvaltning, Postboks 1005, 3900 Nuuk eller på mailadressen: plan@sermersooq.gl

Rettidigt indkomne projekter, bemærkninger og indsigelser vil indgå i Kommunalbestyrelsens endelige behandling af projektansøgningen.

Projektet kan læses her
Projektansøgningen kan læses her på høringsportalen, fås ved kommunens borgeservicecentre eller ved henvendelse til Forvaltning for Anlæg og Miljø på telefon 36 74 00.